Ana sayfa İlahiyat Allah’ın kanunları ile aramız nasıl?

Allah’ın kanunları ile aramız nasıl?

51
0

“Sizden önce de nice ‘sünnetler’ gelip geçti. Yeryüzünde dolaşın da, yalanlayanların âkıbetleri nice olmuş, bir bakın” buyuruluyor Âl-i İmrân sûresinin 137’nci âyetinde.

Âyet-i kerimede geçen “sünnet” kelimesi ile “seyahat” emri, Cumartesi günkü 188’inci Kur’an Buluşmasının başlıca konuları idi.

Bu bağlamda “kanun” anlamını içeren “sünnet” kavramı ile ilgili olarak yaptığımız tesbitlerden bazıları şöyle idi:

  • “Doğa yasası, tabiat kanunu, ilh.” dedikleri şey, Allah’ın kanunudur / âdetidir.
  • Allah’ın fiilleri keyfî ve rasgele değildir; kanun üzeredir. Bu kanunlar da herşeyi her haliyle kuşatan bir ilim, hikmet, irade ve kudrete dayandığı için mükemmeldirler.
  • Seküler bilim “Kanunlar böyle işlediği için sonuç böyle olur” derken, Kur’ân “Sonucun böyle olması için kanunlar böyle işler” der.
  • Biz âdetullahın kanunlarına uymak zorundayız. Ancak Allah kendi âdetine uymak zorunda değildir. Bazan – yine hikmeti icabı ve yine bir başka kanun gereği – âdetini değiştirir. Biz buna mucize deriz.
  • Tekvinî kanunlar ile toplum hayatına dair kanunlar bir varlığın iki yüzüdür. Başarı için ikisine de itaat gerekir.
  • Allah’ın peygamberlere ve iman ehline vaadleri haktır; ancak bu vaadlerin gerçekleşmesi, ahdin diğer tarafına ait yükümlülüklerin de yerine getirilmesine bağlıdır. Bedir’de tam bir ittihadla Resulullah’ın etrafında kenetlenen Müslümanlar büyük bir zafere erişirken, Uhud’da gösterilen zaaf sebebiyle bilinen hadiseler yaşanmıştır.
  • Her ne olursa olsun, peygamberlerini yalanlayan kavimlerin âkıbetleri bellidir. Mü’minler, başlarına gelen musibetlerde takılıp kalmamalı, hadiseleri öncesi ve sonrasıyla görebilmeli, Allah’ın vaadine itimatla ve yüksek bir moralle ileriye atılabilmelidirler.

“Yeryüzünde gezip görün” meâlindeki ifadeler de Kur’ân-ı Kerimde pek çok defalar tekrarlanmış bulunuyor. Bu seyahatlerin hedefinde ise İlâhî yasaların işleyişini görüp ibret almak gibi mânâlar var. Seyahatle ilgili âyet ve hadisleri önümüze koyduğumuz zaman da özetle şöyle bir tablo karşımıza çıkıyor:

  • Seyahatin ilim, tefekkür, ibadet, cihad gibi maksatlarla yapılan kısmı zaten ibadet kapsamındadır.
  • Dünyevî ihtiyaç ve maksatlar sebebiyle yapılan seyahatler de Allah’ın ve Resulünün emir ve yasakları gözetilmek suretiyle ibadet şümulüne alınabilir.
  • Allah’ın eserlerini tefekkür etme, geçmiş kavimlerin âkıbetinden ibret alma gibi faydalarının yanında, seyahatin başka kültürlere açılma, insanlığın birikiminden istifade etme, Allah’ın dinini ve ilim ve irfanı başka iklimlere taşıma gibi nice faydaları da vardır.

***

UTESAV organizasyonuyla MÜSİAD’ın Sütlüce’deki genel merkezinde gerçekleşen Kur’an Buluşmaları, Cumartesi sabahları 7:00’de kılınan sabah namazı ile onu takip eden ve simit-peynir-çaydan meydana gelen bir kahvaltı ikramıyla başlıyor ve 7:30-9:00 arasında sunumlu olarak cereyan ediyor.

Kur’an Buluşmalarında hanımlar için de yer ayrılmış bulunuyor.

BİR CEVAP BIRAK

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı yazın