Risaleler niçin tekrar tekrar okunur?

Bediüzzaman’ın kendisi de müellifi olduğu eserleri tekrar tekrar okumaya ihtiyaç hissettiğini ve her defasında ayrı bir zevk aldığını yazıyor.

Özgürlüğün getirdiği tehlikeler

Risale-i Nur hizmeti, serbest zamanlarda daha başka yönden gelen bir tehlikeyle karşı karşıyadır ve buna karşı koymak daha zor olabilir.

“Birisi bizi istihdam ediyor”

Veraset-i Nübüvvet sırrı Nur talebelerini “dellâl-ı Kur’ân Said’in manen aynı” hükmüne getirebilir – ancak bir şartla.

Kur’ân ile hidayet de artar, dalâlet de

Kur’ân’ı ve Hadisi yorumlamanın ve bunlardan ahkâm çıkarmanın en esaslı şartı, bu kaynaklara, Allah’ın muradını öğrenmek niyetiyle yaklaşmak, “Neyi nasıl yaparsam Allah’ın rızasını kazanırım?” sorusuna cevap aramaktır.

Nur derslerinde Risale-i Nur okunur

İslâm’a hizmet etmenin pek çok yolu vardır. Risale-i Nur yoluyla hizmet etmek ise, Risale-i Nur’ları okumak ve okutmakla olur.

“Sırran tenevveret” nedir?

Bediüzzaman hayatı boyunca Medresetü'z-Zehrâ idealinin peşindeydi. Allah, onun bu duasını çok daha güzel bir şekilde kabul etti.

Risale-i Nur’un üç rüknü

Risale-i Nur sadece bir külliyattan ibaret değil; eser, müellif ve talebeyi içine alan üçlü bir yapının adıdır.

Said Nursî’nin “hizmet arkadaşları”

Bediüzzaman, Nur talebesinin özelliklerini iki önemli talebesini örnek göstererek anlatıyor.

Risale-i Nur’un “mehdi”cilere ihtiyacı yok

Risale-i Nur’un kazandığı muzafferiyetler bazılarının kıskançlığını tahrik ediyor; bazıları da Risale-i Nur’a iyilik yapıyorum zannıyla onlara yardım ediyor.

Bin annelik bir şefkat

Üstad ile yakın talebelerini birbirine bağlayan muhabbet bağını, Üstad “bin anne şefkatinden daha fazla bir şefkat” olarak ifade ediyor.