Ana sayfa İlahiyat Kur’ân’ın “apaçık bir kitap” olması ne demek?

Kur’ân’ın “apaçık bir kitap” olması ne demek?

67
0

Geçtiğimiz haftanın Kur’an Buluşmasında gündemimiz, Âl-i İmrân sûresinin “Bu, bütün insanlar için bir beyan, takvâ sahipleri için bir hidayet rehberi ve bir öğüttür” meâlindeki 138’inci âyeti idi.

Âyet-i kerime, Kur’ân’ı “bütün insanlar için beyan” olarak nitelerken, “hidayet ve öğüt” özelliklerini ise “müttakîlere” tahsis ediyordu. Buna göre, Kur’ân-ı Kerim hakkı apaçık bir şekilde bütün insanlara bildiriyordu; ama bu bilgi ile doğru yolu bulmak ve Kur’ân’ın öğütlerinden istifade etmek için insanların takvâ sahibi olmaları, yani kendilerini tehlikeye sokacak inanç ve davranışlardan kaçınmaları gerekiyordu.

“Beyan” kavramını incelerken, Resulullah’a (s.a.v.) Kur’ân-ı Kerimi açıklama görevinin verilişi üzerinde duruldu ve akla gelen bazı sorulura kısaca temas edildikten sonra şu tesbitler yapıldı:

• Kur’ân’da iman ve inkâr ehlinin, taat ve isyanın neticeleri açıkça bildirilmiştir.
• İnsanlık tarihi boyunca hiç değişmeksizin cereyan eden İlâhî kanunlar bellidir.
• Allah’ın âyetlerini yalanlayanların âkıbetleri herkesin gözü önündedir.
• Bütün bunlar, iman eden ve etmeyen bütün insanların anlayabileceği açıklıkta gerçeklerdir.
• Allah tarafından bütün insanlara gönderilen ve kurtuluşumuz için gerekli olan hususları açıklayan bir kitaptır. Onun dâveti ve açıklamaları bütün insanlığı kapsar.
• İnsanlık tarihini ve toplumsal olayları Kur’ân’ın açıkladığı şekilde okumalıyız. Hakkı bâtıldan böylece ayırt eder, şaşırmaktan ve tuzaklara düşmekten böylece kurtuluruz.

Hidayet konusu üzerinde daha önceki bölümlerde etraflı bir şekilde durulduğu için, konuyla ilgili bazı âyetleri hatırlamakla yetindik.

“Bir kimseye kalbini yumuşatacak bir şekilde öğüt vermek” anlamına gelen “mev’ize” konusunu ise, gerek Kur’ân-ı Kerim’den, gereksçe Resulullah’tan bazı örneklerle anlamaya çalıştık.

BİR CEVAP BIRAK

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı yazın