Risale-i Nur talebelerinin en çetin imtihan alanı: siyaset

- 18 – ÜMİT ŞİMŞEK Her zaman her yerde olduğu gibi Risale-i Nur cemaatlerinde de sürekli ihtilâf sebebi olmuş bir şey varsa o da siyasettir. Bu ise gerçekten şaşılacak bir muammâdır. Çünkü siyaset Risale-i Nur cemaatlerinin yapısına da, gayesine de, faaliyet sahasına da tamamen ters düşen bir unsur olduğu gibi, bu büyük topluluğun siyasetten hiçbir zaman bir kazanç sağladığı görülmemiş, bilâkis cemaat tarihindeki ihtilâf ve bölünmelerin en büyük sebebini siyaset teşkil etmiştir....

Müslümanın yürüyüşü

Rahmân’ın kulları yeryüzünde alçakgönüllülükle yürürler.Furkan Sûresi, 25:63 ÜMİT ŞİMŞEK KUR’ÂN’DA “Rahmân’ın kulları” olarak anılan seçkin kulların bazı önemli özellikleri, bu âyet ile...

Tek kelimelik bir Kur’an reçetesi: “Yeter”

Ne  bağışlayacaklarını sana soruyorlar. “İhtiyaçtan fazlasını” de. İşte, Allah, düşünmeniz için âyetleri size böyle açıklıyor. Bakara Sûresi, 2:219 ÜMİT ŞİMŞEK İHTİYAÇ içinde bulunanları gözetmek, Allah’ın kendisine verdiği nimetlerden başkalarına da bağışta bulunmak hususunda Kur’ân’ın pek çok teşvikleri...

Mü’minin bakışı

Sen onları yüzlerinden tanırsın.Bakara Sûresi, 2:273 ÜMİT ŞİMŞEK İLK ANLAMIYLA Hz. Peygambere hitap eden bu cümle, daha geniş anlamıyla mü’minleri de kapsıyor. Onların, imanlarından...

Ezanla alay eden gencin beklenmeyen sonu

"Ben, hepsi Mekkeli olan on kişilik bir gençler grubuyla beraberdim. Resulullahın müezzini namaz için ezan okuyordu. Biz bir köşeye çekildik ve alay ederek müezzinin söylediklerini tekrar etmeye başladık. Bizi Resulullah duymuştu..."

“İtaat maruftadır”

Resulullah’ın (s.a.v.) komutan tayin ettiği ve “İtaat edin” diye de ayrıca tenbih buyurduğu bir Sahabîye, emrindeki diğer Sahabîler bir konuda itaat etmediler. Halbuki onu Resulullah bizzat tayin etmişti.

Resulullah, komşusunun davetine niçin “Hayır” dedi?

Resulullah Efendimiz (s.a.v.) kimsenin davetini geri çevirmez; kim çağırırsa, ayırım yapmaksızın icabet eder ve davet sahibinin hatırını kırmazdı. Fakat bir defasında komşusunun ısrarlı davetini ısrarla reddetti. Sonunda tatlıya bağlanan bu hadiseyi, Resulullahın hizmetinde bulunan Enes...

Azamet ve Kibriyâ hakkında muhteşem bir bahis

"Ağaç ve nebatlardan her birinin yaprak ve çiçek ve meyveleri kendilerine mahsus lisanlarıyla Lâ ilâhe illâ Hûdedikleri gibi, ağaçların dahi kendi lisanıyla onları şahit göstererek daha yüksek bir Lâ ilâhe illâ Hû söylediğini ve umum ağaçların nev’i dahi kendi lisanıyla kelime-i şehadet getirdiğini hayalimle gördüm ve işittim desem, bir hayaldir denilmez." Âyetü'l-Kübrâ'nın Mukaddime'sinden, Latin harfli Risalelerde yer almayan bir bölüm.

Kâinatın ve insanın şifreleri bu ahidde

Bakara sûresinin 27. âyetinde bahsi geçen “Allah’ın ahdi,” İİKV bünyesinde gerçekleştirdiğimiz Tefekkür Derslerinden dokuzuncusunun konusunu teşkil etti. Bediüzzaman Said NursÎ, İşârâtü’l-İ’câz adlı tefsirinde Allah’ın ahdini çok geniş bir...

“Risale-i Nur talebelerini Kur’an ve Sünnet bağlar”

Mutlak vekil konusunda son zamanlarda hararetlenen tartışmaların, Risale-i Nur talebeleri tarafından hazırlanan ve yurt içinde ve dışında çok geniş kitleler tarafından takip edilen bir internet sitesinde yıllarca önce Kur’an ve Sünnet...

Çeşitli boyutlarıyla “salih amel”

UTESAV organizasyonuyla gerçekleşmekte olan Kur’an Buluşmalarının bu haftaki bölümünde “salih amel” konusunu geniş şekilde ele alıyoruz. 24 Ekim Cumartesi...

Çoban değil, yönetici!

“Hepiniz yöneticisiniz” buyuruyor Resulullah (s.a.v.) bir hadis-i şerifinde. Sonra da sırayla her yöneticinin nelerden sorumlu tutulduğunu açıklıyor....

SOSYAL MEDYA

7,147BeğenenlerBeğen
517TakipçilerTakip Et
9,168TakipçilerTakip Et
378AbonelerAbone

rasgele

KÂİNATIN DİLİNDEN

[/tdc_zone]