Tek kitaplı olmanın dayanılmaz cazibesi ve sonuçları

ÜMİT ŞİMŞEK - 16 - Risale-i Nur talebelerinin tamamı değilse bile önemli bir kısmı arasında hâlâ tartışılmakta, hattâ tartışılamamakta olan bir konu var ki, insan bunu telâffuz etmekten hicap duyuyor: “Risalelerden başka kitap okumak caiz mi?” Bir kısım insanlar bunu çekinerek soruyor. Bir kısım insanlar da hiç çekinmeksizin, Risale-i Nur’dan başka bir kitabın okunmaması gerektiğini söylüyorlar....

Mü’minin bakışı

Sen onları yüzlerinden tanırsın.Bakara Sûresi, 2:273 ÜMİT ŞİMŞEK İLK ANLAMIYLA Hz. Peygambere hitap eden bu cümle, daha geniş anlamıyla mü’minleri de kapsıyor. Onların, imanlarından...

Mü’mine güzellik yaraşır

Onlar, sözü dinler ve en güzeline uyarlar. Zümer Sûresi, 39:18 ÜMİT ŞİMŞEK Yüce Allah’ın, kitabında övgüyle tarif ettiği kulların bir özelliği de, (1) sözü, yani Allah’ın kelâmını dinlemek, (2) sonra da, dinlediği şeyin en güzeline uymak şeklinde anlatılıyor. Bu öylesine...

Vermeyi öğrenmek

Kur'ân, sadece bolluk zamanında değil, darlık zamanında da Allah için harcayanları anlatıyor.

Ezanla alay eden gencin beklenmeyen sonu

"Ben, hepsi Mekkeli olan on kişilik bir gençler grubuyla beraberdim. Resulullahın müezzini namaz için ezan okuyordu. Biz bir köşeye çekildik ve alay ederek müezzinin söylediklerini tekrar etmeye başladık. Bizi Resulullah duymuştu..."

“İtaat maruftadır”

Resulullah’ın (s.a.v.) komutan tayin ettiği ve “İtaat edin” diye de ayrıca tenbih buyurduğu bir Sahabîye, emrindeki diğer Sahabîler bir konuda itaat etmediler. Halbuki onu Resulullah bizzat tayin etmişti.

Resulullah, komşusunun davetine niçin “Hayır” dedi?

Resulullah Efendimiz (s.a.v.) kimsenin davetini geri çevirmez; kim çağırırsa, ayırım yapmaksızın icabet eder ve davet sahibinin hatırını kırmazdı. Fakat bir defasında komşusunun ısrarlı davetini ısrarla reddetti. Sonunda tatlıya bağlanan bu hadiseyi, Resulullahın hizmetinde bulunan Enes...

Kâinatın ve insanın şifreleri bu ahidde

Bakara sûresinin 27. âyetinde bahsi geçen “Allah’ın ahdi,” İİKV bünyesinde gerçekleştirdiğimiz Tefekkür Derslerinden dokuzuncusunun konusunu teşkil etti. Bediüzzaman Said NursÎ, İşârâtü’l-İ’câz adlı tefsirinde Allah’ın ahdini çok geniş bir...

“Risale-i Nur talebelerini Kur’an ve Sünnet bağlar”

Mutlak vekil konusunda son zamanlarda hararetlenen tartışmaların, Risale-i Nur talebeleri tarafından hazırlanan ve yurt içinde ve dışında çok geniş kitleler tarafından takip edilen bir internet sitesinde yıllarca önce Kur’an ve Sünnet...

Mutlak vekilliği Bediüzzaman ve Mustafa Sungur nasıl açıklıyor?

Risale-i Nur cemaatleri içinde yeni bir ihtilâf konusu olarak ortaya çıkan “mutlak vekillik” konusundaki tartışmalar, biri Bediüzzaman Said Nursî’ye, diğeri de Bediüzzaman’ın “Hayatım hayatınla devam edecek” hitabına mazhar olan talebesi Mustafa...

Mutlu ve sağlıklı ailenin kodları Nisâ sûresinde

Nisâ sûresinin aile ilgili âyetleri, UTESAV’ın 280. Kur’an Buluşmasında ana gündem maddesiydi. Toplu bir şekilde gözden geçirdiğimiz Nisâ...

Çoban değil, yönetici!

“Hepiniz yöneticisiniz” buyuruyor Resulullah (s.a.v.) bir hadis-i şerifinde. Sonra da sırayla her yöneticinin nelerden sorumlu tutulduğunu açıklıyor....

SOSYAL MEDYA

7,153BeğenenlerBeğen
517TakipçilerTakip Et
9,077TakipçilerTakip Et
365AbonelerAbone

rasgele

KÂİNATIN DİLİNDEN

[/tdc_zone]