Mekke’de, İslâm’ın ilk yıllarında indi.

  • İsimleri:
  • Fatiha, Fatihatü’l-Kitab
  • es-Seb’u’l-Mesânî
  • Ümmü’l-Kitâb, Ümmü’l-Kur’ân
  • Sûretü’l-Hamd
  • Fatiha’ya atıfta bulunan âyet-i kerime:
  • Biz sana “tekrarlanan yedi”yi (seb’u’l-mesânî) ve azametli
    Kur’ân’ı verdik.
  • Hicr, 15;87

***

Namazlarda Fatiha’yı kaç defa tekrarlıyoruz?

Günde 40 / Yılda 15 bin /       50 yılda 750 bin defa

***

Peygamberimiz (s.a.v.) Cebrail (a.s.) ile otururken, yeryüzüne ilk defa inen bir melek onun huzuruna geldi ve dedi ki:

“Sadece sana verilen, daha önce hiçbir peygambere verilmemiş olan iki nur (Fatiha ve Âmenerresûlü) sebebiyle seni tebrik ederim.”

— Müslim, Müsafirîn: 254; Nesâî, İftitah: 25

***

Ebu Said ibni Muallâ anlatıyor:

Birgün mescidde iken Resulullah (s.a.v.) beni yanına çağırıp dedi ki:

“Bu mescidden çıkmadan önce, sana Kur’ân sûrelerinin en büyüğünü öğreteceğim.”

Sonra da elimden tuttu. Böylece mescidden çıkmak üzereyken ona sordum:

“Hani bana Kur’ân sûrelerinin en büyüğünü öğretecektin?”

O zaman Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki:

— Buharî, Tefsir: 1

***

Yâsin Kur’ân’ın kalbidir. Fatiha Kur’ân sûrelerinin en faziletlisidir.

Âyetü’l-Kürsî Kur’ân âyetlerinin efendisidir. Kul hüvallahü ehad Kur’ân’ın üçte birine denktir.

— Müsned, 5:26

***

Fatiha okumayanın namazı olmaz.

— Buharî, Ezan: 95; Müslim, Salât: 34

***

Sahabeden biri, hasta bir adamı yedi Fatiha okumak suretiyle tedavi etmişti.

— Buharî, İcâre: 16, Fedâilü’l-Kur’ân: 9, Tıb: 39; Müslim, Selâm: 65, 66

***

Kul el-hamdü lillâhi rabbi’l-âlemîn âyetini okur; Allah da ‘Kulum Bana hamd etti’ buyurur.

Kul er-rahmâni’r-rahîm der; Allah da ‘Kulum Beni övdü’ buyurur.

Kul mâliki yevmi’d-dîn der; Allah da ‘Kulum beni ululadı; sûrenin buraya kadar olan kısmı Bana aittir’ buyurur.

İyyâke na’büdü ve iyyâke nesteîn için, Allah ‘Bu âyet hem Bana, hem kuluma aittir’ buyurur.

Sûrenin bundan sonrası için ise, Allah ‘Bundan sonrası kulumundur; o ne isterse hakkıdır’ buyurur.

— Tirmizî, Tefsir 1:1

[Devam edecek]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız