بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.”

Fâtiha, 1:1

 

  • Tevbe Sûresi hariç bütün sûrelerin ilk âyeti
  • Kur’ân’ın ilk âyeti
  • İlk olarak inen âyet-i kerime de Allah’ın ismiyle okumayı emreder:

“Yaratan Rabbinin ismiyle oku.” (Alâk, 96:1).

  • Herşey Allah’ın yaratmasıyla var olur, Onun yaratması ve yol göstermesiyle hareket eder. Yani:
  • Herşey Allah’ın ismiyle iş görür.
  • Herşey Ondan gelen bir mektuptur. Onun adıyla başlar, Onu anlatır, Onu hamd ile tesbih eder.
  • İnsan da diğer varlıklar üzerindeki tasarrufunu Allah’ın yaratmasına ve iznine borçludur. Kendi gücüyle değil, ancak Allah’ın izniyle böyle bir tasarrufa muvaffak olduğunu ve Allah tarafından konulmuş bulunan helâl-haram sınırına riayet ettiğini, Allah’ın ismini anmak suretiyle gösterir.

***

Eğer Onun âyetlerine inanmış kimseler iseniz, üzerlerine Allah’ın adı anılan şeylerden yiyin.

Üzerine Allah’ın adı anılmış olan şeylerden ne diye yemeyeceksiniz?
… Üzerine Allah’ın adı anılmayan şeylerden yemeyin; çünkü bu Allah’a itaatten çıkmak olur. Şeytanlar ise, dostlarına, sizinle tartışmalarını telkin ederler. Onlara itaat ederseniz siz de müşrik olursunuz.
En’âm, 6:118-121

Evine giren kimse hem girerken, hem de yemekte Allah Tealâyı andığı zaman, Şeytan kendi adamlarına der ki: “Burada ne geceleyebilir, ne de yemek yiyebilirsiniz.”
Eğer eve girerken Allah Tealâyı anmazsa, Şeytan “Geceyi geçirecek bir yer buldunuz” der.
O adam yemek yerken Allah Tealâyı anmazsa, bu defa da Şeytan “Hem geceleyecek bir yer, hem de yiyecek yemek buldunuz” der.
Müslim, Eşribe: 103

Eşeği tökezleyince “Kahrolası şeytan” diyen Sahabîye Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu:
“Kahrolası şeytan” deme. Çünkü sen “Kahrolası şeytan” dediğin zaman, şeytan böbürlenir ve “Onu ben kendi gücümle yere serdim” der. Eğer Bismillâh dersen, şeytan öyle küçülür ki kendisini sinekten aşağı görür.
Müsned, 5:59

***

Allah’ın ismini anmaya ve Onu tâzim ve tesbih etmeye dair âyetler:

  • Mâide, 4: 5:4; En’âm, 6:138; Hac, 22:34, 36; Rahmân, 55:78; Vâkıa, 56:74, 96; Hâkka, 69:52; Müzzemmil, 73:8; İnsan, 76:25; A’lâ, 87:2, 15

***

Herkesin kazandığını görüp gözeten Allah, başkalarıyla bir tutulur mu? Fakat onlar Allah’a ortaklar koştular. De ki: Haydi, onlara isim verin. Siz yeryüzünde bilmediği birşeyi mi Allah’a haber veriyorsunuz? Yoksa boş sözlerle kendinizi mi aldatıyorsunuz? Aslında, kurdukları tuzak o kâfirlerin hoşuna gitti de böylece doğru yoldan alıkondular. Allah kimi saptıracak olsa, artık onu yola getirecek kimse bulunmaz.

Ra’d, 13:33

O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Yalnız Ona ibadet et; Ona ibadette sebat et. Hiç Ona adaş olabilecek birini biliyor musun?

Meryem, 19:65

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız