Takvâ
  • Kendini iyice korumak, himayeye girmek, sakınmak
  • En kuvvetli vikaye: Allah’ın koruması
  • Allah’tan korkarak Onun emir ve yasaklarına muhalefetten kaçınmak, böylece kendisini kötü bir âkıbetten korumak
  • Kur’ân’da 285 yerde geçer

♦♦♦

Müttakî
  • Takvâ sahibi, korunan

♦♦♦

Takvânın üç mertebesi
  • Şirkten korunmak
  • Günahlardan korunmak
  • Mâsivâdan korunmak

♦♦♦

Aşağıdaki meallerde “takvâ” kavramını ifade eden fiiller “sakınmak” veya “korkmak” şeklinde tercüme edilmiştir:

… kâfirler için hazırlanmış, yakıtı insanlar ve taşlar olan bir ateşten sakının.

Bakara, 2:24

Ey iman edenler! Eğer inanmış kimselerseniz, Allah’tan korkun ve faizin geri kalanını terk edin.

Bakara, 2:278

Öyle bir günden sakının ki, o günde Allah’ın huzuruna dönersiniz ve, kimseye bir haksızlık edilmeksizin, herkese kazandıkları tastamam verilir.

Bakara, 2:281

Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece sakının ve Müslüman olarak ölün.

Âl-i İmrân, 3:102

Allah’tan korkun ve bana itaat edin.

Âl-i İmrân, 3:50, Şuarâ, 26:108, 110, 126, 131, 144, 150, 163, 179; Zuhruf, 43:63 (Birçok peygamberin ağzından nakledilen bir söz)

Öyle bir fitneden sakının ki, içinizden sadece zulmedenlere isabet etmekle kalmaz.  Şunu da bilin ki, Allah’ın cezası pek çetindir.

Enfâl, 8:25

Allah’tan korkun; ve bilin ki, Allah’ın cezası pek çetindir.

Bakara, 2:196

… İyilik ve takvâda yardımlaşın; günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayın. Allah’tan korkun. Çünkü Allah’ın cezası pek çetindir.

Mâide, 5:2

… Peygamber size ne verdiyse alın; neyi yasakladıysa ondan da kaçının. Allah’tan korkun. Çünkü Allah’ın cezası pek çetindir.

Haşir, 59:7

♦♦♦

[Devam edecek]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız