Takvânın değeri ve sonuçları

Kim Allah’tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu nasip eder ve onu ummadığı yerden rızıklandırır.

Talâk, 65:2-3

Kim Allah’tan korkarsa, Allah ona işinde kolaylık verir.

Talâk, 65:4

Kim Allah’tan korkarsa, Allah onun günahlarını örter ve mükâfatını ziyadeleştirir.

Talâk, 65:5

Azıklanın; azığın en hayırlısı ise takvâdır. Ey akıl sahipleri, Benden sakının.

Bakara, 2:197

Ey Âdem oğulları! Çirkin yerlerinizi örtsün ve sizi süslesin diye Biz size elbise indirdik. Takvâ elbisesine gelince, işte bu en hayırlısıdır. Bunlar Allah’ın âyetleridir ki, düşünüp öğüt alsınlar diye indirilmiştir.

A’râf, 7:26

Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık; sonra da birbirinizi tanıyasınız diye sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, en ziyade takvâ sahibi olanınızdır. Allah ise herşeyi bilir, herşeyden haberdardır.

Hucurat, 49:13

Ne onların etleri Allah’a ulaşır, ne de kanları. Sizden Allah’a ulaşacak olan, takvânızdır.

Hac, 22:37

Ey iman edenler! Gizlice konuştuğunuzda, günah işlemek, düşmanlık etmek ve Peygambere karşı gelmek için fısıldaşmayın; hayır ve takvâ için fısıldaşın. Ve huzurunda toplanacağınız Allah’tan korkun.

Mücadele, 58:9

Kim Allah’ın şeâirine saygı gösterirse, hiç şüphesiz bu kalplerin takvâsındandır.

Hac, 22:32

♦♦♦

Peygamberimiz, Ashabına öğüt verdiği bir sırada kalbini işaret ederek üç defa “Takvâ buradadır” buyurmuştur.

Müslim, Birr: 32

“İnsanları en çok Cennete götürecek olan şey nedir?” sorusuna Resulullahın (s.a.v.) cevabı:

Allah korkusu ve güzel ahlâk.

Tirmizî, Birr: 62

Allahım, Senden hidayet, takvâ, iffet ve gınâ (gönül zenginliği) isterim.

Müslim, Zikir: 72

♦♦♦

[Devam edecek]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız