Risale-i Nur’un konuları, genel bir ifadeyle, iman-Kur’ân-İslâm hakikatleridir. Bunlar içinde de ağırlıklı olanları, imana dair konulardır.

İmanın bütün rükünleri, Risale-i Nur’da ayrıntılı bir şekilde işlenir. Özellikle aklı zorlayan konular üzerinde Risale-i Nur önemle durur. Bu konularda, Kur’ân’ın önemli bir yöntemi olan temsil metoduna Risale-i Nur sıkça başvurur ve son derece muğlâk meseleleri kolayca anlaşılabilir hale getirir.

İslâmiyet hakikatleri de Risale-i Nur’da mânâ ve hikmet yönleriyle ele alınır. Meselâ namazın nasıl kılınacağına dair konular fıkıh ve ilmihal kitaplarına bırakılmıştır; Risale-i Nur’da ise “Namazın anlamı nedir? İnsan namaz kılmakla ne kazanır, kılmamakla ne kaybeder? Namaz içinde ve arkasında okunan âyet, dua, zikir ve tesbihlerin anlamları nelerdir? Namazın beş vakte tahsis edilmesinin hikmetleri nelerdir?” gibi pek çok sorunun cevabı yer alır. Aynı şekilde, oruç, zekât, hac gibi ibadetlerin mânâ ve hikmetleri üzerinde de Risale-i Nur’da etraflıca durulur.

Mü’minler arasındaki kardeşlik, adalet, fazilet, iktisat, hürmet, merhamet, muhabbet, sosyal dayanışma,aile hayatı, toplum hayatı, yardımlaşma, helâl-haram duygusu, mezhepler, milliyetçilik, ölüm, hastalık, musibetler gibi pek çok konu, yine iman hakikatlerinin şemsiyesi altında, mânâ ve hikmet yönüyle incelenir. Bütün bu konularda, Risale-i Nur’un kendisine has şirin ve tatlı üslûbuyla, insanı dünya ve âhiret mutluluğuna eriştirecek ilkeler ortaya konur ve olgun iman sahibi bir mü’minin hayat modeli tasvir edilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız