Allah müttakîlerle beraberdir

Haram ay, haram aya karşıdır; hürmetler karşılıklıdır. Size tecavüz eden olursa, siz de o tecavüzün aynıyla karşılık verin. Allah’tan korkun; bilin ki Allah müttakîlerle beraberdir.

Bakara, 2:194

Allah katında ayların sayısı, gökleri ve yeri yarattığı gün Allah’ın yazdığı şekilde, on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. Dosdoğru hesap işte budur; bu aylarda kendinize zulmetmeyin. Müşrikler sizinle nasıl topluca savaşıyorlarsa, siz de onlarla topluca savaşın. Şunu da bilin ki, Allah müttakîlerle beraberdir.

Tevbe, 9:36

Ey iman edenler! Yakınınızdaki kâfirlerle savaşın ki sizde sertlik bulsunlar. Şunu da bilin ki Allah müttakîlerle beraberdir.

Tevbe, 9:123

♦♦♦

Allah müttakîleri sever

Hayır! Kim ahdine vefa gösterir ve sakınırsa, Allah da o müttakîleri sever.

Âl-i İmrân, 3:76

Ancak aranızda antlaşma bulunan ve bu antlaşmada kusur etmemiş, size karşı kimseye arka çıkmamış olan müşriklerle olan antlaşmalarınızı, süreleri doluncaya kadar tamamlayın. Muhakkak ki Allah müttakîleri sever.

Tevbe, 9:4

♦♦♦

Allah müttakîlerin dostudur

Biz seni dinde geniş bir yol üzere kıldık. Artık ona tâbi ol; bilmeyenlerin heveslerine uyma.
Onlar seni Allah’tan gelecek birşeyden kurtaramazlar. Zalimler zaten birbirinin dostudur. Müttakîlerin dostu ise Allah’tır.

Câsiye, 45:18-19

♦♦♦

Âkıbet müttakîlerindir

Musa kavmine “Allah’tan yardım isteyin ve sabredin,” dedi. “Yeryüzü Allah’ındır; ona kullarından dilediğini vâris kılar. Âkıbet müttakîlerindir.”

A’râf, 7:128

İşte bu sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Yoksa bunu daha önce ne sen biliyordun, ne de kavmin. Sabret; âkıbet müttakîlerindir.

Hûd, 11:49

♦♦♦

Kurtuluş takvâda

Sana hilâlleri soruyorlar. De ki: O, insanlar ve hac için zaman ölçüleridir. Hayra ermek, evlere arkadan girmekle olmaz. Asıl hayır, takvâ sahibi olanın hayra erişidir. Evlere kapılarından girin ve Allah’a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.

Bakara, 2:189

Ey iman edenler! Allah’tan sakının, Onun rızasına erişmek için vesile arayın ve Onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.

Mâide, 5:35

De ki: Pis olan ile temiz olan bir olmaz — pis olan şeyin çokluğu sizin hoşunuza gitse bile. Onun için, Allah’tan sakının, ey selim akıl sahipleri, tâ ki kurtuluşa eresiniz.

Mâide, 5:100

Takvâ sahiplerini, Allah, muratlarına ermelerine vesile olan iyilikleriyle kurtarır. Artık onlara hiçbir kötülük dokunmaz; hiçbir şeye de üzülmezler.

Zümer, 39:61

♦♦♦

[Devam edecek]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız