Salât
  • Dua
  • Namaz
  • Kur’ân-ı Kerimde ekseriyetle “namaz” mânâsında kullanılır

♦♦♦

İkame
  • Namazı vaktinde, eksiksiz, şartlarına riayet ederek, devamlı kılma

♦♦♦

Kur’ân’da namazı ifade etmek üzere kullanılan diğer kavramlar:
  • zikir
  • hamd
  • tesbih
  • tekbir

♦♦♦

Göklerde ve yerde olanların ve kanat çırpan kuşların Onu tesbih ettiğini görmedin mi? Onların hepsi duasını (salât) da bilir, tesbihini de. Allah ise onların yaptıklarını bilir.

Nur, 24:41

Akşama erdiğinizde ve sabaha çıktığınızda Allah’ı tesbih edin.
Göklerde ve yerde hamd Ona aittir. Gündüzün sonuna doğru ve öğleye eriştiğiniz zaman da Onu tesbih edin.

Rum, 30:17-18

Onların söylediklerine sabret; güneş doğmadan önce ve batmadan önce Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bazı saatlerinde ve gündüzün etrafında da tesbih et ki Allah’ın hoşnutluğuna erişesin.

Tâhâ, 20:130

Namazı kıldıktan sonra da Allah’ı hem ayaktayken, hem otururken, hem de yatarken anmaya devam edin. Tehlikeden emin olduğunuzda namazı tam olarak kılarsınız. Çünkü namaz mü’minlere belirli vakitlerde kılınmak üzere farz olarak yazılmıştır.

Nisâ, 4:103

Ailene namazı emret; sen de onda sebat et. Biz senden rızık istemiyoruz; seni rızıklandıran Biziz. Hayırlı son ise takvâdadır.

Tâhâ, 20:132

Gündüzün iki yanında, gecenin de yakın saatlerinde namaz kıl. İyilikler kötülükleri giderir. İşte bu güzelce düşünenler için bir öğüttür.

Hûd, 11:114

De ki: Namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, Âlemlerin Rabbi olan Allah içindir.

En’âm, 6:162

♦♦♦

Namaz kötülükten alıkoyar
  • Namazın kötülükten alıkoyma özelliği vardır; namaz ne kadar namaza benzerse, bu tesiri de o kadar güçlü şekilde kendisini gösterir.

Sana vahyolunan kitabı oku; namazı dosdoğru kıl. Hiç şüphe yok ki namaz fuhşiyattan ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı anmak ise en büyük iştir. Ve Allah bütün işlediklerinizi bilir.

Ankebut, 29:45

“Şuayb,” dediler, “yoksa atalarımızın ibadet ettiği şeyleri terk etmemizi veya kendi malımız hakkında dilediğimizi yapmaktan vazgeçmemizi sana namazın mı emrediyor? Oysa sen yumuşak huylu ve aklı başında bir adamdın.”

Hûd, 11:87

♦♦♦

[Devam edecek]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız