“Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak ederler.”

 • rızık olarak: mal, para, ilim, sağlık, … her türlü nimet
 • verdiğimiz: nimetler kendilerinin değil, minnet altında bırakmaya hakları yok
 • infak: harcamak (Allah yolunda, Allah’ın emrettiği yerlerde)

♦♦♦

Zekât, bir ruh gibi, mü’minin hayatının her tarafına nüfuz eder. Allah’tan kendisine erişen hangi nimet varsa, mü’minin de ondan infak edeceği birşeyler vardır.

♦♦♦

Namaz ile zekâtın beraberce geçtiği âyetler
 • Bakara, 2:43, 83, 110, 177, 277
 • Nisâ, 4:77,162
 • Mâide, 5:12, 55
 • Tevbe, 9:5, 11, 18, 71
 • Meryem, 19:31, 55
 • Enbiyâ, 21:73
 • Hac, 22:41
 • Nur, 24:37, 56
 • Neml, 27:3
 • Lokman, 31:4
 • Ahzâb, 33:33
 • Fussılet, 41:7
 • Mücadele, 58:13
 • Müzzemmil, 73:20
 • Beyyine, 98:5

♦♦♦

Onlar zekât için çalışırlar.

Mü’minûn, 21:4

İnsan hırslı ve tez canlı yaratılmıştır.
Kendisine kötülük dokunduğunda feryattadır.
Hayır eriştiğinde ise cimrileşir.
Ancak namaz kılanlar müstesnadır.
Onlar namazlarında devamlı olanlardır.
Mallarında da belirli bir pay vardır:
İsteyen ve istemeyen yoksullar için.

Meâric, 70:19-25

Takvâ sahipleri Cennet bahçelerinde, pınar başlarındadır.
Rablerinin onlara verdiklerini almaktadırlar. Çünkü onlar daha önce iyiliği ilke edinmiş muhsinlerdi.
Geceleri biraz uyurlardı.
Seher vakitlerinde Allah’tan af dilerlerdi.
Mallarında, isteyen ve istemeyen yoksullar için bir pay vardı.

Zâriyât, 51:15-19

Allah’ın kitabını okuyan, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizli ve açık bağışta bulunan kimseler, hiç ziyan ihtimali olmayan bir ticareti ümit edebilirler.

Fâtır, 35:29

Sevdiğiniz şeylerden bağışta bulunmadıkça birr’e ermiş olmazsınız. Sizin hayır için harcadığınız herşeyi ise Allah bilir.

Âl-i İmrân, 3:92

 • “Birr” konusunda açıklama 44. âyette gelecektir.

O takvâ sahipleri ki, bollukta da, darlıkta da Allah için harcarlar, öfkelerini yutarlar, insanların kusurlarını bağışlarlar. Allah ise o muhsinleri sever.

Âl-i İmrân, 3:134

Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak vermiş bir taneye benzer ki, herbir başakta da yüz tane vardır. Allah, dilediğine böyle kat kat verir. Çünkü Allah’ın lütfu geniştir, ilmi ise herşeyi kuşatır.

Bakara, 2:261

♦♦♦

[Devam edecek]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız