Âhirete iman ile uyumlu hal ve davranışlar

Onların hepsi bir değildir. Kitap Ehlinden dosdoğru bir topluluk da vardır ki, secdeye kapanır, geceler boyu Allah’ın âyetlerini okurlar.
Onlar Allah’a ve âhiret gününe inanır, iyiliği teşvik eder, kötülükten sakındırır, hayırda yarışırlar. İşte onlar iyi ve hayırlı kullardandır.
Onların işlediği hiçbir hayır karşılıksız kalmayacaktır. Çünkü Allah takvâ sahiplerini pek iyi bilir.

Âl-i İmrân, 3:113-115

Kadınları boşadığınız zaman, iddetlerini bitirdiklerinde, aralarında meşru şekilde anlaşacak olurlarsa kocalarına dönmelerine engel olmayın. Sizden Allah’a ve âhiret gününe inanmış olanlara verilen öğüt işte budur.

Bakara, 2:232

İddetlerini doldurduklarında, onları ya güzellikle tutun, ya da güzellikle ayrılın. Aranızdan adalet sahibi iki kişiyi de şahit tutun. Şahitliği Allah için yapın. Allah’a ve âhiret gününe inanan kimseye verilen öğüt böyledir. Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu nasip eder.

Talâk, 65:2

Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Peygambere ve sizden olan yöneticilere de itaat edin. Birşeyde anlaşmazlığa düştüğünüz zaman onu Allah’a ve Peygambere havale edin — eğer Allah’a ve âhiret gününe inanıyorsanız. Bu daha hayırlıdır; neticesi de daha güzeldir.

Nisâ, 4:59

Onlardan ilimde derinlik sahibi olanlar ile sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden mü’minlere, namazlarını dosdoğru kılanlara, zekâtlarını verenlere, Allah’a ve âhiret gününe iman edenlere gelince, Biz onlara pek büyük bir ödül vereceğiz.

Nisâ, 4:162

Allah’ın mescidlerini ancak Allah’a ve âhiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar ve ziyaret eder. Doğru yola ermiş olmaları umulanlar işte bunlardır.

Tevbe, 9:18

Allah’a ve âhiret gününe kavuşmayı uman ve Allah’ı çok anan kimseler için, Allah’ın Elçisinde size güzel bir örnek vardır.

Ahzâb, 33:21

İbrahim’de ve onunla beraber olanlarda, sizin için, Allah’a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlara güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse, muhakkak ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir ve her türlü övgüye lâyık olan da Odur.

Mümtehine, 60:6

♦♦♦

Âhirete inanmayanların işleri

Ey iman edenler! Başa kakıp incitmek suretiyle sadakalarınızı boşa çıkarmayın—o kimsenin hali gibi ki, Allah’a ve âhiret gününe inanmadığı halde, insanlara gösteriş olsun diye malını bağışlar…

Bakara, 2:264

Allah’a ve âhiret gününe inanmadığı halde mallarını halka gösteriş olsun diye harcayanları Allah sevmez. Şeytan birisine arkadaş olmayagörsün; artık o ne kötü bir arkadaştır!
Ne olurdu, onlar da Allah’a ve âhiret gününe inanıp Allah’ın kendilerine verdiği rızıktan Allah yolunda harcasalardı! Çünkü Allah onları hakkıyla biliyor.

Nisâ, 4:38-39

De ki: Bunları Allah’ın haram ettiğine tanıklık edecek bütün şahitlerinizi getirin. Ancak onlar şahitlik etseler bile sen onlarla şahitlik etme. Âyetlerimizi yalanlayanların ve âhirete inanmayıp da başkalarını Rablerine denk tutanların heveslerine uyma.

En’âm, 6:150

O zalimler ki, halkı Allah’ın yolundan alıkoyar, o yolda eğrilik ararlardı. Onlar âhireti de inkâr eden kimselerdi.

A’râf, 7:45, Hûd, 11:19

Gerçek şu ki, sen onları dosdoğru bir yola çağırıyorsun.
Âhirete inanmayanlar ise yoldan sapıyorlar.

Mü’minûn, 23:73-74

“O Allah adına yalan mı uyduruyor, yoksa kendisinde delilik mi var?” Doğrusu, âhirete inanmayanlar azapta ve koyu bir aldanış içindeler.

Sebe’, 34:8

Allah bir olarak anıldığında, âhirete inanmayanların kalpleri daralır. Ondan başkaları anıldığı zaman ise yüzleri gülüverir.

Zümer, 39:45

Onlar zekât vermezler; âhireti de inkâr edenlerin tâ kendileridir.

Fussılet, 41:7

Âhirete inanmayanlar, meleklere dişi isimleri takıyorlar.

Necm, 53:27

♦♦♦

[Devam edecek]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız