Müflihûn
  • Felâha erenler
Felâh
  • kurtulmak, hayra ermek, umduğuna kavuşmak, hayırda ve nimette beka bulmak
  • Herkes için farklı mânâ taşıyabilir:
    • Cehennemden kurtuluş
    • Cennet
    • Rüyet

♦♦♦

Resulullaha (s.a.v.) birgün şöyle denildi:

“Ya Resulallah, biz Kur’ân’ı okuyoruz, ümitleniyoruz. Bazan da Kur’ân’ı okuduğumuzda neredeyse yeise düşecek gibi oluyoruz.”

Resulullah, “Size Cennetlikleri ve Cehennemlikleri haber vereyim mi?” buyurdu.

“Evet” dediler.

Resulullah Bakara sûresinin ilk 5 âyetini okudu, “Bunlar Cennetliktir” buyurdu.

İnsanlar “Biz de böyle olmayı ümit ediyoruz” dediler.

Resulullah Bakara sûresinin 6-7. âyetlerini okudu, “Bunlar da Cehennemliktir” buyurdu.

“Aman bunlardan olmayalım yâ Resulallah” dediler.

Resulullah “Kesinlikle” buyurdu.

İbni Kesîr

♦♦♦

[Devam edecek]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız