İnkâr edenleri uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir…
  • Uyarılanlar için birdir; uyaranlar için değil / Uyarılan ders almasa da uyaranın sorumluluğu var
  • Muhataplar uyarıya kulak asmadıkları takdirde, uyarıcının bu neticeden bir sorumluluğu yoktur

Ey Peygamber, sana Rabbinden indirileni tebliğ et. Bunu yapmazsan, elçiliğini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Şüphesiz ki Allah kâfirler güruhuna yol göstermez.

Mâide, 5:67

Allah’tan korkun ve bana itaat edin.
“O Allah’tan korkun ki, size bildiğiniz bunca nimetleri verdi.
“Size davarlar verdi, oğullar verdi.
“Bahçeler, pınarlar verdi.
“Doğrusu, sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum.”
Dediler ki: “Bize öğüt versen de bizim için birdir, vermesen de.
“Bu yaptıklarımız, öncekilerin âdetinden başka birşey değildir.
“Bu yüzden azaba uğratılacak değiliz.”

Şuarâ, 26:131-138

Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları âyetlerimden uzaklaştıracağım. Zaten onlar her türlü delili görseler de iman etmezler. Doğru yolu gördüklerinde o yolu tutmaz, azgınlık yolunu gördüklerinde ise o yola giriverirler. Bu, âyetlerimizi yalanlamaları ve ondan habersiz davranmaları yüzündendir.

A’râf, 7:146

Onlara her türlü âyet gelecek olsa bile, o acı azabı görmedikçe sana inanmazlar.

Yunus, 10:97

Ne zaman bir mucize görseler sırtlarını dönerler ve “Bu sürüp giden bir büyü” derler.
Onlar kendi heveslerine uyup Peygamberi yalanladılar.

Kamer, 54:2-3

Sen ölülere söz dinletemezsin; arkasını dönüp giden sağırlara da çağrını duyuramazsın.
Körleri de şaşkınlıklarından kurtarıp yola getiremezsin. Sen ancak iman edip hakka teslim olmuş kimselere söz dinletebilirsin.

Neml, 27:80-81; Rum, 30:52-53

Yalanlayacak olursanız, bilin ki sizden önceki ümmetler de peygamberlerini yalanlamıştı. Peygambere düşen ise, açıkça tebliğ etmekten ibarettir.

Ankebut, 29:18

Eğer arkalarını dönerlerse, Biz seni onların üzerine bekçi göndermedik. Sana düşen, tebliğ etmekten ibarettir.

Şûrâ, 42:48

Onların söylediklerine senin üzüldüğünü Biz biliyoruz. Gerçekte onlar seni yalanlamış olmuyorlar; o zalimler, Allah’ın âyetlerini inkâr ediyorlar.

En’âm, 6:33

Biz Kur’ân’ı sana güçlük çekmen için indirmedik.

Tâhâ, 20:2

Onların söyledikleri yüzünden göğsünün daraldığını biliyoruz.
Sen Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol.
Sana yakîn ulaşıncaya kadar da Rabbine ibadet et.

Hicr, 15:97-99

Şimdi olduğu gibi, onlardan öncekilere de ne zaman bir peygamber gelse ya büyücü demişlerdi, ya deli.
Yoksa birbirlerine akıl mı verdiler? Hayır, onlar bir azgınlar topluluğu da ondan.
Sen onlardan yüz çevir; artık kınanmazsın.
Öğüt vermeye devam et; çünkü öğüt mü’minlere fayda verir.

Zâriyât, 51:52-55

♦♦♦

[Devam edecek]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız