خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْۜ وَعَلٰٓى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌۘ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ۟
Allah onların kalplerini de mühürlemiştir, kulaklarını da. Gözlerinde ise bir perde vardır. Onların hakkı büyük bir azaptır.
Bakara, 2:7

♦♦♦

Kimlerin kalbi mühürlenir?

  • İnkâr eden ve inkârlarında ısrar edenlerin kalbi mühürlenir
  • Kalpleri mühürlendiği için inkâr etmezler, inkâr ettikleri için kalpleri mühürlenir

♦♦♦

Kalplerin mühürlenmesine yol açan davranışlar

Gördün mü heveslerini tanrılaştıranı? Allah onu bilgiyle saptırmış, kulağını ve kalbini mühürlemiş, gözlerini de perdelemiştir. Allah’tan sonra artık ona kim yol gösterebilir? Hiç düşünmüyor musunuz?

Câsiye, 45:23

bilgiyle saptırmak
  • Onun bilgisi kendisi için hidayet sebebi olamamış, bilâkis onun daha da sapmasına sebep olmuştur.
  • Allah onun hidayeti kabul edecek bir durumda olmadığını bildiği için onu saptırmıştır.

Onların başlarına gelen ceza, ahitlerini bozmaları, Allah’ın âyetlerini inkâr etmeleri, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve “Kalplerimiz örtülüdür” demeleri yüzündendir — ki, onların kalplerini inkârları sebebiyle Allah mühürlemiştir de onun için pek azı iman eder.
Ve inkârları ve Meryem’e pek büyük bir iftira atmaları yüzündendir.
Bir de “Allah’ın Resulü Meryem oğlu İsa’yı öldürdük” demeleri yüzündendir.

Nisâ, 4:155-157

Onlar hesap gününü yalanlıyorlar.
Onu sadece haddini aşan ve günaha dalan kimse yalanlar.
Kendisine âyetlerimiz okunduğunda “Eskilerin efsaneleri” der.
Hâşâ! Aslında kazandıkları günahlar kalplerini paslandırmıştır.

Mutaffifîn, 83:11-14

Kul bir günah işlediği zaman, kalbinde siyah bir iz belirir.
Eğer kul günahtan elini çeker, tövbe edip af dilerse, kalbi cilâlanır ve iz silinir.
Günahı işlemeye devam ettiği takdirde ise leke büyür, nihayet kalbi tamamen kaplayacak hale gelir.
Allah’ın ‘Kazandıkları günahlar kalplerini paslandırmıştır’ sözüyle kastettiği pas budur.

Tirmizî, Tefsir 83:1

Onlar, halkı Allah yolundan alıkoymak için yeminlerini kalkan yaptılar. Bu yaptıkları, gerçekten pek kötü birşeydir.
Çünkü önce iman etmiş, sonra kâfir olmuşlar, ondan sonra da kalpleri mühürlenmiştir; artık birşey anlayacak durumda değillerdir.

Münafikun, 63:2-3

Hani Musa kavmine “Ey kavmim,” demişti. “Benim size Allah tarafından gönderilmiş peygamber olduğumu bile bile niçin bana eziyet ediyorsunuz?” Onlar haktan sapınca Allah da kalplerini haktan ayırdı. Çünkü yoldan çıkmış bir topluluğu Allah hidayete eriştirmez.

Saf, 61:5

♦♦♦

[Devam edecek]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız