Kendi iradeleriyle inkârı seçenler azabı hak ederler

Bilmediğin şeyin peşine takılma. Çünkü kulak olsun, göz olsun, kalp olsun, hepsi bundan sorumlu tutulmuştur.

İsrâ, 17:36

Firavuna gidin ve deyin ki: Biz Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarına artık eziyet etme; onları bizimle gönder. Biz sana Rabbinden bir âyet getirmiş bulunuyoruz. Selâm, doğru yolu tutanların üzerine olsun.
Bize şu da vahyedildi ki, azap yalanlayanların ve yüz çevirenlerin üzerinedir.

Tâhâ, 20:47-48

Öğüt ver; çünkü sen öğüt vericisin.
Yoksa onları zorlayacak değilsin.
Ancak kim yüz çevirir ve inkâr ederse,
Allah onu azabın en büyüğüyle cezalandırır.
Onların dönüşü Bizedir.
Hesaplarını görmek de Bize düşer.

Gaşiye, 88:21-26

İmanlarını inkârla değiştirenler bununla Allah’a hiçbir zarar vermiş olmazlar. Onlar için acı bir azap vardır.

Âl-i İmrân, 3:177

Allah’ın âyetlerini ve Ona kavuşmayı inkâr edenler ise, rahmetimden ümit kesmiş olanlardır. Onlar için acı bir azap vardır.

Ankebut, 29:23

Bir vakit de onlar “Ey Allah, eğer bu Kur’ân Senin katından gelen hak kitap ise, üzerimize gökten taş yağdır veya bize acı bir azap ver” demişlerdi.
Oysa sen aralarında olduğun müddetçe Allah onları cezalandıracak değildi. Onlar bağışlanma isterken de Allah onları cezalandıracak değildi.

Enfâl, 8:32-33

Siz iman edip şükrederseniz Allah size niçin azap etsin? Allah şükredenleri ödüllendiren ve herşeyi bilendir.

Nisâ, 4:147

♦♦♦

[Devam edecek]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız