er-Rahîm

  • Sonsuz rahmet sahibi
  • Mahlûkatına karşı çok merhametli olan

***

Allah’ın sonsuz rahmetine dair âyet ve hadislerden örnekler:

Allah buyurdu ki: Ben azabı dilediğime veririm. Rahmetim ise herşeyi kaplamıştır; onu da sakınanlara, zekâtı veren ve âyetlerimize iman edenlere yazacağım.

A’râf, 7:156

Kullarıma şunu bildir ki, Ben çok bağışlayıcı, çok merhamet ediciyim (Gafûr, Rahîm).

Hicr, 15:49

De ki: Ey nefisleri aleyhine haddini aşmış olan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Hiç kuşkusuz, O çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir (Gafûr, Rahîm).

Zümer, 39:53

O Allah ki Ondan başka tanrı yoktur. Görüneni de, görünmeyeni de O bilir. O Rahmân’dır, Rahîm’dir.

Haşir, 59:22

Bakarsınız, Allah, düşman olduğunuz kimselerle aranızda bir sevgi ortaya çıkarır. Çünkü Allah’ın gücü herşeye yeter. Ve Allah Ga­fûr’dur, Rahîm’dir.

Mümtehine, 60:7

Yâ sin.

And olsun hikmetli Kur’ân’a:

Hiç kuşku yok ki, sen peygamberlerdensin.

Dosdoğru bir yol üzerindesin.

Bu Kur’ân ise Aziz ve Rahîm’in katından indirilmiştir.

Yâsin, 36:1-5

Hiç şüphesiz senin Rabbin Aziz ve Rahîm’dir.

Şuarâ, 26:9, 68, 104, 122, 140, 159, 175, 191

***

Yüce Allah yüz rahmet yarattı, bunun bir parçasını yeryüzüne indirdi. Mahlûkat, işte bu bir parça rahmet sebebiyle birbirine merhamet eder; hattâ, yavrulu hayvan, yavrumu ezerim korkusuyla ayağını yavrusunun üzerinden kaldırır. Geri kalan doksan dokuz rahmeti ise, Yüce Allah, kendi katında alıkoymuştur; kıyamet gününde onu yüze tamamlayacaktır.

Buharî, Edeb: 19; Müslim, Tevbe: 17-21

Âyetlerimize iman edenler sana geldiklerinde, sen onlara de ki: Size selâm olsun. Rabbiniz kendi üzerine rahmeti yazdı. Sizden kim bir cahillik edip de kötülük işler, sonra ardından tövbe eder ve durumunu düzeltirse, Onun çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici olduğunu görecektir.

En’âm, 6:54

***

Kur’ân ve rahmet

Biz Kur’ân’dan mü’minlere şifa ve rahmet olan şeyi indiriyoruz.

İsrâ, 17:82

Mü’minler için o [Kur’ân] bir hidayet ve bir rahmettir.

Neml, 27:77

***

Peygamber ve rahmet

Size kendi içinizden öyle bir peygamber geldi ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. O size çok düşkün, mü’minlere çok şefkatli, çok merhametlidir.

Tevbe, 9:128

Siz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.

Enbiyâ, 21:107

***

İnsanın rahmetten nasibi

Cennetlikler üç kısımdır:

  • Âdaletli ve tevfike mazhar sultan,
  • Bütün akrabasına ve Müslümanlara karşı merhametli ve rikkat-i kalp sahibi kimse,
  • Kalabalık ailesi olduğu halde haram kazançtan sakınan ve kimseden birşey istemeyen kimse.

Müslim, Cennet: 63

Merhamet etmeyene merhamet olunmaz.

Buharî, Edeb: 18; Müslim, Fezâil: 65

Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze  saygı göstermeyen bizden değildir.

Tirmizî, Birr: 15

[Devam edecek]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız