Tuğyan
  • taşkınlık, azgınlık, sınırı tecavüz etme

♦♦♦

Sular taştığında sizi gemiye bindirdik.

Hâkka, 69:11

Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu.
Tâ ki siz de ölçüyü aşmayın.
Tartıyı adaletle yapın; terazide birşey eksiltmeyin.

Rahmân, 55:7-9

Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmine?
Ve beldeler arasında bir benzeri yaratılmamış, yüksek binalarla dolu İrem’e?
Ve vadilerde kayaları oyan Semud’a?
Ve güçlü saltanat sahibi Firavun’a?
Onlar ülkelerinde taşkınlık etmişlerdi.
Oralarda fesadı arttırmışlardı.

Fecr, 89:6-12

Yahudiler bir de “Allah’ın eli sıkıdır” dediler. Elleri bağlansın onu söyleyenlerin, lânet olsun onlara! Allah’ın iki eli de açıktır; nasıl diler­se öylece bağışlar. Rabbinden sana indirilenler, onların azgın­lığını ve inkârını daha pek çok arttıracaktır. Biz ise onların arasına, kıyamete kadar sürüp gidecek bir düşmanlık ve kin bıraktık. Onlar ne zaman bir savaş ateşi körüklemek istedilerse, Allah onu söndürdü. Onlar dünyada hep fesat çıkarmaya uğraşırlar. Fakat Allah fesatçıları hiç sevmez.

Mâide, 5:64

De ki: Ey Kitap Ehli! Siz Tevrat’ın, İncil’in ve Rabbinizden size indirile­nin hakkını vermedikçe hiçbir esasa dayanmış olmazsınız. Rabbinden sana indirilen, onların pek çoğunun azgınlık ve inkârını daha pek çok arttıracaktır. Artık o kâfirler güruhu için tasalanma.

Mâide, 5:68

♦♦♦

“… bocalar dururlar”

İnsanların iyiliği hemen istemeleri gibi Allah onlar için kötülüğü de çabuklaştırsaydı, ecelleri başlarına geliverirdi. Oysa Bize kavuşmayı ummayanları Biz azgınlıkları içinde bırakırız da öylece bocalar dururlar.

Yunus, 10:11

Allah’ın saptırdığını doğru yola getirebilecek yoktur. Allah onları bırakır da azgınlıkları içinde bocalar dururlar.

A’râf, 7:186

Arada bocalar dururlar. Ne onlara yâr olurlar, ne bunlara. Sen Allah’ın saptırdığı kimseyi kurtaracak bir yol bulamazsın.

Nisâ, 4:143

Allah’ın gazap ettiği bir topluluğu veli edinenleri görmedin mi? Onlar ne sizdendir, ne onlardan. Fakat bilerek yalan yere yemin ederler.

Mücadele, 58:14

♦♦♦

[Devam edecek]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız