Bediüzzaman Said Nursî, çok partili dönemde, zamanın idarecilerine zaman zaman bazı mektuplar göndererek birtakım konularda onlara tavsiye ve uyarılarda bulunmuştur. Siyasetten uzak bir şekilde ülkenin meselelerini ele alan, milletin ve İslâm âleminin, hattâ insanlığın geleceği ile ilgili endişeler taşıyan ve çözüm üreten bir bakış açısını yansıtan bu mektupların başlıca konuları şunlardır:

– Başta ezan olmak üzere dinî özgürlüklerin serbest bırakılması ve korunması.

– Risale-i Nur’ların serbestçe neşri.

– Ayasofya Camiinin tekrar ibadete açılması.

– İslâm ülkelerinin birliği.

– Doğu vilâyetlerinde din ve fen ilimlerinin birlikte okutulacağı bir üniversitenin açılması.

– Toplum içinde kardeşlik duygularını sarsacak davranışlardan kaçınmak, suç işleyenin sorumluluğunu onun taraftarlarına teşmil etmemek. Yönetimi halk üzerinde bir tahakküm vesilesi değil, halka hizmetkârlık olarak bilmek ve uygulamak.

Bediüzzaman, özellikle bu son maddeyi, “Kur’ân’ın bir kanun-u esasîsi” olarak nitelediği “Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez” mealindeki âyete atıfta bulunmak suretiyle, dönemin yöneticilerine tekrar tekrar hatırlatmıştır. Bununla, geçmiş dönemin icraatları sebebiyle bir siyasî kesime karşı husumeti yaygınlaştırma ve particilik sebebiyle milleti kamplara bölme tehlikesinin önünü almak istemiştir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız