aytimur

Ahmet Aytimur

(1924-       )

Elazığ’da doğdu. 1948’de geldiği İstanbul’da Risale-i Nur ile tanışınca gönlüne Üstadı bulmak iştiyakı düştü ve kendisini Emirdağ’da ziyaret etti. O andan itibaren de çoluk çocuk sahibi olmak, mal mülk edinme gibi bütün dünya emellerini bir tarafa iterek hayatını bütünüyle Risale-i Nur’a vakfetti.

İstanbul’daki meşhur dâvâya konu olan Gençlik Rehberi’ni 1950’de Ramazan Tuncay, Hafız Emin, Muhsin Alev ve Ziya Arun ile birlikte bastılar. 1956’dan itibaren İstanbul’da matbaalarda devam eden neşriyat hizmetlerinde, Risale-i Nur’un bir nâşiri olarak vazife aldı. Bediüzzaman’ın “Yeminle söylüyorum, Ahmet Aytimur’u on şeyhülislâma değişmem” şeklindeki iltifatına mazhar oldu. Üstadın vasiyetnamesinde adı geçen vârisler arasındadır.

***

Aziz, sıddık kardeşlerim ve vârislerim,

Ecel gizli olmasından, vasiyetname yazmak sünnettir. Benim metrukâtım ve Risale-i Nur’dan olan benim hususî kitaplarım ve güzel ciltlenmiş mecmualarım ve sair şeylerimin bütününü, Gül ve Nur fabrikalarının heyetine, başta Hüsrev ve Tahirî olarak o heyetten on iki {Kardeşim Abdülmecid, Zübeyr, Mustafa Sungur, Ceylan, Mehmed Kaya, Hüsnü, Bayram, Rüşdü, Abdullah, Ahmet Aytimur, Âtıf, Tillo’lu Said, Mustafa, Mustafa, Seyyid Sâlih} kahraman kardeşlerime vasiyet ediyorum. Onlara bırakıyorum ki, emr-i Hak olan ecelim geldiği zaman, benim arkamda o metrukâtım, benim bedelime o sadık ve mübarek ellerde hizmet-i Nuriye ve imaniyede çalışsın ve istimal edilsin.

Kardeşlerim, bu vasiyetten telâş etmeyiniz. Ben, teessürattan ve dokuz defa zehirlenmekten, pek çok zayıf olmakla beraber; gizli münafıkların desiselerle müteaddid suikastleri için bu vasiyeti yazdım. Merak etmeyiniz, inayet-i Rabbaniye ve hıfz-ı İlâhî devam ediyor.

اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِى

Kardeşiniz Said Nursî

— İstanbul İlim ve Kültür Vakfının Emirdağ Yılları sergi katalogundan

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız