Günümüzün en ıztırap verici problemlerine son derece net ifadelerle dikkat çeken âyetler, 257. Kur’an Buluşmasının gündemindeydi.

UTESAV organizasyonuyla Karadeniz Vakfının İstinye Tesislerinde gerçekleşen Buluşmada Nisâ sûresinin şu mealdeki 117-121. âyetlerini okuduk:

Onlar Allah’ı bırakıp da dişilere yakarıyorlar. Aslında onlar inatçı şeytandan başkasına yakarmış olmuyorlar.

Şeytana ise Allah lânet etti. O da dedi ki: “Ben de Senin kullarından kendime belli bir pay çıkaracağım.

“Onları saptıracağım, onları kuruntularla avutacağım. Ben onlara emredeceğim, onlar da hayvanlarının kulaklarını kesecekler. Ben onlara emredeceğim, onlar da Allah’ın yarattığını değiştirecekler.” Artık kim Allah’ı bırakıp da kendisine şeytanı dost ve yardımcı edinirse, apaçık bir hüsrana düşmüş olur.

Şeytan onlara vaadlerde bulunur, onları kuruntularla oyalar. Lâkin şeytanın onlara vaad ettiği, bir aldatmadan başka birşey değildir.

Öylelerinin varacakları yer Cehennemdir; oradan kaçıp sığınacak bir yer de bulamazlar.

Bu âyet-i kerimelerden birincisi, bir taraftan kadına hiçbir değer vermeyen, kız çocuğunu da toprağa gömerek onun utancından kurtulmaya çalışacak kadar vahşîleşen bir toplumun, diğer taraftan da taptıkları putlara dişi isimleri vermekle düştükleri gülünç durum üzerinden zamanımıza şöyle bir ders veriyordu:

Siz güya kadına değer vermek, onu özgürlüğüne kavuşturmak gibi iddialarda bulunuyor, hattâ onu mabud derecesine çıkarıyorsunuz; ama bunu yaparken onu her türlü süflî heveslerin odağına yerleştiriyor ve aşağılamış oluyorsunuz. Bunu yapmakla da kadına değil, aslında azgın şeytana kulluk ediyorsunuz, ama bunun farkına bile varamıyorsunuz.

Diğer taraftan, şeytanın “Ben emredeceğim, onlar Allah’ın yarattığını değiştirecekler” şeklindeki ahdi de yine zamanımıza yönelik çok önemli mesajlar içeriyordu. Bu mesajları da büyük müfessir Elmalılı merhum şu şekilde özetlemişti:

Hilkatin suretini veya sıfatını değiştirerek vechini tahvil edecekler, fıtratı kemaline götürecek yerde bozacaklar, çığırından çıkaracaklar. Tefsirlerde varid olan misallere nazaran:

– kadını erkek, erkeği kadın yapmaya çalışacaklar; kadın yerine erkek, erkek yerine kadın kullanacaklar . . .

– âzâlarını vezaif-i hılkiyelerinin hilâfına kullanacaklar,

– nikâh yerine sifah edecekler,

– temizi bırakıp pisliklere koşacaklar,

– menfaati bırakıp mazarratı ihtiyar edecekler,

– ciddiyâtı bırakıp eğlenceye heves edecekler,

– vazifeden kaçıp oyuna gidecekler,

– doğruluğu budalalık, eğriliği hüner sayacaklar,

– helâle haram, harama helâl, iyiye kötü, kötüye iyi diyecekler, hayır yerine şer işleyecekler,

– imar edilmesi lâzım geleni tahrip, tahrip edilmesi lâzım geleni imar edecekler,

– kanun-u ıstıfâyı suiistimal ile hilkat hilâfına itiyadlar edinecekler,

– kanun-u hilkat hilâfına işler yapacaklar,

– ruhlarının fıtratındaki selâmet ve safvetlerini bozacaklar,

– “Fıtrat dini ki, insanları Allah onun üzerine yaratmıştır” (Rum, 30:30) olan din-i kayyımı, sırat-ı müstakîmi, hakperestliği bırakacaklar, mahlûku hâlık yerine koyacaklar, tevhidden çıkacaklar, bâtıl dinler ve fikirler arkasında koşacaklar, şuna buna taabbüd edecekler, şeytanet peşinde dolaşacaklar, “Allah’ın yaratışında değişiklik yoktur” (Rum, 30:30) olduğunu bilmeyecekler, bilseler bile tanımayacaklar.

257. Kur’an Buluşmasının kesintisiz video kaydını buradan izleyebilirsiniz:

Herkese açık olarak cereyan eden Kur’an Buluşmaları MÜSİAD Genel Merkezinde Cumartesi sabahları 6:50’de kılınan sabah namazından sonra simit-peynir-çaydan meydana gelen bir kahvaltı ikramını takiben 7:30’da başlıyor ve 9:00’a kadar devam ediyor.

Programda hanımlara da yer ayrılmış bulunuyor.

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız