Casusluk dâvâsında verdiği “hak ihlâli” kararıyla yoğun tepkilere yol açan Anayasa Mahkemesine yönelik olarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da ağır ithamlarda bulundu.

Bozdağ, Anayasa Mahkemesinin, daha tutukluluk kararına itiraz bile etmeden yapılan müracaatı kabul etmekle Anayasayı çiğnediğini, ayrıca kendisini ilk derece mahkemesi yerine koyarak karar vermek ve yargılama sürerken hak ihlâli kararı vermek gibi yönlerden de yetki gasbı ve Anayasa ihlâli suçu işlediğini belirtti.

Bozdağ, Twitter’daki hesabında, Anayasa Mahkemesinin ihlâllerini 9 madde halinde şöyle sıraladı:

1) Anayasaya göre:

 1. a) Bireysel “başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır.”(Anayasa,Md.148/3)
 2. b) “Bireysel başvuruda, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamaz.”(Anayasa,Md.148/4)
 3. c) “başvuru yollarının tamamının bireysel başvuru yapılmadan önce tüketilmiş olması gerekir.”(AYM http://Kur.Yrg.Us .K.,Md.45/)
 4. d) “İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz.”(Anayasa, md.153/1)

2)Bu anayasa ve yasa hükümlerine göre bireysel başvurularda:

 1. a) İdari ve yargısal başvuru yolları tüketilmemiş konuda Anayasa Mahkemesi,bireysel başvuruları kabul edemez,inceleyemez ve karara bağlayamaz.
 2. b) Yargılama sürerken yapılan bireysel başvuruları Anayasa Mahkemesi,ön incelemede kabul edilmezlik kararı verip usulden reddetmesi gerekir.
 3. c) Kabul kararıyla bireysel başvuruyu esastan ele alsa bile Anayasa Mahkemesi,kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapamaz.
 4. d) Anayasa Mahkemesi,bireysel başvuru incelemesinde ilk derece mahkemesinin yerine geçerek karar veremez.Aksi,yetki ve görev gasbı olur.
 5. e) Yargılama sürerken Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuruyu incelmesi/ihlal kararı vermesi,ilk derece/temyiz mahkemelerine güveni azaltır
 6. f) Ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin verdiği “iptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz.”(Anayasa, md.,153/1)

3) Anayasa Mahkemesi önceden verdiği bazı kararları gibi son hak ihlali kararı da anayasanın/yasanın bu hükümlerini açık ihlaldir.

4) Çünkü:

 1. a) Kanun yolu tüketilmeden,hatta iddianame okunmadan ve yargılama başlamadan bireysel başvuruyu incelemiş ve ihlal kararı vermiştir.
 2. b) Başvuruyu karara bağlarken ilk derece mahkemesi gibi hareket etmiş ve ilk derece mahkemesinin gözetmesi gereken hususları gözetmiştir.
 3. c) Kanun yolları tüketildikten sonra önüne gelmesi muhtemel bir başvuru hakkında ihsası reyde bulunmuştur.
 4. d) İptal kararını,gerekçesi yazılmadan açıklamıştır.

5) Anayasa Mahkemesi’nin verdiği son hak ihlali kararı,daha yargılamaya başlamamış mahkemeye ve yargı görevi yapanlara baskıdır/müdahaledir.

6) İlk derece mahkemesinde daha iddianamenin okunmadan,savunma dinlenmeden,deliller değerlendirilmeden ve …

7) sanıkların mahkumiyetine/beraatine karar verilmeden Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararı vermesi Anayasa ihlalidir.

8) Yargılama sürerken Anayasa Mahkemesi’nin, işin esasına girerek hak ihlali kararı vermesi,ayrıca açık bir yetki ve görev gasbıdır.

9) Yargıya güven/yargının prestiji,eleştiri veya alkışlara göre değil;ancak usulde/esasta  doğru kararlarla tesis edilebilir.

***

Konuyla ilgili diğer haberimiz:

http://www.yazarumitsimsek.com/anayasa-mahkemesi-diktatorlugu/

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız