İBADET

 • Genel mânâsı: Allah’ın rızasına ulaştıran her fiil
 • Özel mânâsı: Allah ve Resulü tarafından yapılması istenen belirli davranış biçimleri
 • İçerdiği anlamlar:
  • Muhabbet
  • Hayret
  • Saygı
  • Korku
  • İtaat
  • Tesbih
  • Tenzih
  • İstiğfar
  • Hamd
  • Şükür
  • Dua

***

İbadetin içerdiği çeşitli anlamlara dair âyet ve hadisler

İnsanlardan öylesi de var ki, başkalarını Allah’a denk tutar da, Allah’ı sever gibi onları sever. İman edenlerin Allah’a olan sevgisi ise daha güçlüdür.

Bakara, 2:165

De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin.

Âl-i İmrân, 3:31

İsrailoğulları! Size bağışladığım nimetimi hatırlayın ve Bana verdiğiniz sözü tutun ki, Ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Bir de, sadece Benden korkun.

Bakara, 2:40

Allah buyurdu ki: İki ilâh edinmeyin. Sizin ilâhınız tek bir ilâhtır. Onun için yalnız Benden korkun.

Nahl, 16:51

Rabbiniz buyurdu ki: Bana dua edin, size cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler ise, hor ve hakir şekilde Cehenneme gireceklerdir.

Mü’min, 40:60

Dua ibadetin özüdür.

Tirmizî, Daavat: 1

Ben cinleri ve insanları ancak Bana ibadet etsinler diye yarattım.

Ben onlardan bir rızık istemiyorum; Beni doyurmalarını da istemiyorum.

Bütün rızıkları veren o Allah’tır ki, sarsılmaz ve karşı konulmaz kuvvet sahibidir.

Zâriyât, 51:56-58

Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin ki takvâya erişesiniz.

O Rabbiniz ki, size yeri bir döşek, göğü bir tavan yaptı. Gökten bir su indirdi; o suyla size ürünlerden rızık çıkardı. Bütün bunları bile bile kimseyi Allah’a denk tutmayın.

Bakara, 2:21-22

Elif lâm râ. Bu öyle bir kitaptır ki, hikmeti herşeyi kuşatan ve herşeyden haberdar olan Allah tarafından âyetleri kesin delillerle sapasağlam düzenlenmiş ve iyice açıklanmıştır.

Tâ ki Allah’tan başkasına ibadet etmeyesiniz. Ben de Onun tarafından size bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim.

Bir de Rabbinize dönerek Ondan bağışlanma dileyin ki O da sizi belirlenmiş bir vakte kadar güzel bir şekilde nasiplendirsin ve her fazilet sahibine hakkını versin. Ama yüz çevirirseniz, başınıza gelecek büyük bir günün azabından korkarım.

Hud, 11:1-3

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız