Allah size yardım ederse, kimse size üstün gelemez. Eğer Allah sizi yardımsız bırakacak olursa, Ondan başka size yardım edecek kim var? Onun için, mü’minler yalnız Allah’a tevekkül etsinler.

                   Âl-i İmrân, 3:160

Onlar öyle kimselerdir ki, halk onlara “İnsanlar size karşı toplandı; onlardan korkun” dediği zaman, bu onların imanını arttırdı ve dediler ki: “Bize Allah yeter; ne güzel vekildir O.”

                   Âl-i İmrân, 3:173

Zulmedenlere meyletmeyin; yoksa ateş size de dokunur. Sizin Allah’tan başka dostunuz zaten yoktur; sonra hiç kimseden yardım görmezsiniz.

                   Hud, 11:113

Sabır ve namazla yardım isteyin. Ancak bu, huşû sahiplerinden başkasına pek ağır gelir.

                   Bakara, 2:45

Ey iman edenler, sabır ve namazla yardım isteyin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.

                   Bakara, 2:153

Yusuf’un gömleğini de üzerine yalandan bir kan sürüp getirmişlerdi. Babaları “Belli ki nefsiniz sizi bir işe sürüklemiş,” dedi. “Artık güzel bir sabır gerek. Anlattıklarınıza karşı ancak Allah’tan yardım istenir.”

                   Yusuf, 12:18

Peygamber dedi ki: Rabbim, Sen hak ile hükmünü ver. Rabbimiz o Rahmân’dır ki, sizin yakıştırdıklarınıza karşı ancak Ondan yardım beklenir.

                   Enbiya, 21:112

İbni Abbas (r.a.) anlatıyor:

Hz. Peygamberin (s.a.v.) terkisindeydim; bana dedi ki:

Yavrum, sana bazı şeyleri öğreteyim. Sen Allah’ın buyruklarını gözet ki, Allah da seni gözetip korusun. Sen Allah’ın buyruklarını gözetirsen, Allah’ı önünde bulursun. Birşey isteyeceğin zaman Allah’tan iste. Yardım isteyeceğin zaman Allah’tan yardım iste. Şunu bil ki, sana bir menfaat sağlamak için bütün ümmet bir araya gelse, senin için Allah’ın yazdığından başka bir menfaat temin edemezler. Sana bir zarar vermek için bütün ümmet bir araya gelse, yine senin için Allah’ın yazdığından başka bir zarar veremezler. Çünkü kalemler kaldırılmış, sayfaların mürekkebi kurumuştur.

                   Tirmizî, Kıyamet: 59

İyilik ve takvâda yardımlaşın; günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayın.

                   Mâide, 5:2

 

Ey iman edenler! Siz Allah’a yardım ederseniz [Allah’ın yardım edilmesini istediği şeylere yardım ederseniz] O da size yardım eder ve sebat verir.

                   Muhammed, 47:7

Kulun yardımı

             kesb (fiilî dua)

Allah’ın yardımı

             halk (yaratma)

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız