Bazı dindar görünümlü çevrelerde ateşli bir Atatürk muhabbeti su yüzüne çıkarken, diğer taraftan da Atatürk hakkında şimdiye kadar konuşulamayan bazı hususlar açıkça telâffuz edilmeye ve sorgulanmaya başlıyor.

 

Son olarak, Engin Ardıç, Atatürk’ün muazzam miktardaki servetinin kaynağını sorgulayan bir yazı kaleme aldı.

 

Sabah gazetesinde yayınlanan yazısında, Ardıç, Atatürk’ün, ülkenin en büyük toprak sahiplerinden ve zenginlerinden biri olarak vefat ettiğine temas ederek, bu servetin kaynağı hakkında bazı tesbit yaptı, sorular sordu.

 

Hint Müslümanlarının Kurtuluş Savaşına yardım amacıyla Türkiye’ye gönderdiği paraların doğrudan Atatürk’ün şahsî hesabına geçtiği yönünde bir tesbite işaret eden Engin Ardıç, İş Bankasının ve Atatürk Orman Çiftliğinin de bu paralarla kurulmuş olabileceğini belirtti.

 

http://www.sabah.com.tr/yazarlar/ardic/2014/11/16/ataturk-zengin-miydi adresinden ulaşabileceğiniz yazısında, Engin Ardıç özetle şu görüşleri dile getirdi:

Tarihçi Mete Tunçay yazmış, tarihçi Cemil Koçak da ondan aktarmış, biz de gazeteci Engin olarak kendi okurlarımızı haberdar edelim. Diyor ki Profesör Tunçay:

“Vefatından bir buçuk yıl öncesine değin, Atatürk bütün Türkiye’nin en büyük toprak sahiplerinden ve zenginlerinden biriydi.

Bu servet ona miras kalmamış, aylıklarının arttırılmasıyla da oluşmamıştır.

Bilinen iki kaynak, kurtuluş savaşı yıllarında Hint Hilafet Komitesi’nin Ankara’ya yolladığı 600 bin liraya yakın yardımla, daha ileriki yıllarda eski Mısır Hıdivi Abbas Hilmi Paşa’nın TC uyrukluğuna girerken CHP’ye bağışladığı 900 bin lira dolaylarındaki paradır.”

Allah Allah, CHP vatandaşlığa girmek için başvuranlardan para mı alırmış?

Profesör Koçak da şöyle devam ediyor:

“Tunçay’ın aktardığına göre Hindistan’dan gelen paranın 120 bin liraya yakın bölümünü büyük taarruzdan önce Batı Cephesi Komutanlığı’na harcamış, geri kalan paranın çoğuyla, yaklaşık 250 bin liralık kısmıyla İş Bankası’nı kurdurmuştur.

Bankanın da hissedarı olmuştur.”

İmdi… Çeşitli sorular sorulabilir.

“Cumhuriyet Halk Partisi’ne bağışlanan bir para Atatürk’ün kendi parası mı sayılmış?” sorusunun cevabı evettir.

“İş Bankası Hintli Müslümanlar’ın kurtuluş savaşımıza gönderdikleri yardımla mı kurulmuş?” sorusunun cevabı da kısmen evettir.

“Atatürk Orman Çiftliği de mi bu paranın bir kısmıyla kurulmuş?” sorusunun cevabı da evet.

Bugün yerine Ak Saray yapılan arazinin temelinde Hintli Müslümanlar’ın “Hilafet” Komitesi’nin parasının yatması, tarihin ilginç bir cilvesidir.

Deyip geçeceğim, ben soru sormayacağım. “Koskoca Büyük Önder’in ülkenin en büyük toprak sahiplerinden ve en zenginlerinden biri olması doğal mıdır?” sorusunu ayakkabı kutusu araştırmacılarına bırakıyorum.

“CHP’ye verilen para nasıl oluyor da Atatürk’ün şahsi parası sayılıyor?” sorusuna ister Kılıçdaroğlu cevap versin, isterse Tarhan Hanım.

Çünkü nasıl olsa

“Koskoca Büyük Önder banka sahibi olur mu, bankacılıkla uğraşır mı?” sorusunu daha önce sordum, cevap alamıyorum. “Koskoca Büyük Önder bira, turşu, yoğurt, ayran, dondurma, beyaz peynir ve kaşar peyniri üretimiyle uğraşır mı?” sorusuna cevap alamadığım gibi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız