Prof. Dr. Hayreddin Karaman, ““Toplumda ateistlere ve eşcinsellere kötü bakış yaygın” şeklindeki yakınmalara karşı kaleme aldığı yazısında, bu kötü bakışın Müslümanlar için bir hak, hattâ bir vazife olduğunu dile getirdi.

 

Karaman Hocanın, Yeni Şafak gazetesindeki yazısından:

Türkiye toplumunda evet ate ve ateistler ile eşcinsellere kötü bakış yaygındır; ancak bu hem bir vakıadır, hem de bir haktır.

İnsan haklarına dayalı demokrasilerde bir kimsenin ate ve eşcinsel olma ve bu oluşları savunma hakları varsa, böyle olmayanların da kendi değerlerine dayalı olarak ateistlere ve eşcinsellere “kötü bakma” hakları, hattâ Müslüman iseler  vazifeleri vardır. Bunlara kötü bakanlar davranışlarını hukuk çerçevesi içinde tuttukları sürece kınanamazlar ve kimsenin bu “kötü bakmayı” yok etmek için baskı yapma hakkı yoktur. Baskı yapmak şöyle dursun sosyo-kültürel tedbirler alarak insanların — inanca ve ahlâka dayalı — bakışlarını değiştirmeye çalışmak bile inanç ve düşünce özgürlüğüne aykırıdır.

Evet, bir Müslüman  ateiste ve eşcinsele kötü bakar, Allah’ı inkar etmenin ve cinsel sapıklığın kötü olduğuna inanır, böyle düşünür, bu inanç ve düşüncesini savunur, çocuklarını da bu anlayış içinde eğitir. Bütün bunlar da demokrasinin ve laikliğin koruması altında olmalıdır.

Dini doğru anlayan ve uygulayan Müslümanlar, Allah’ı inkar etmeye kötü bakmakla beraber hakim oldukları siyasi yapılarda kâfirlere, temel insan haklarını tanır, onlara dokunmaz, Müslüman olmaları için baskı ve zorlama yapmazlar.

İslam’ın kötü, çirkin, ahlâka aykırı bulduğu oluş ve davranışlara karşı tavır almak da Müslümanların vazifesidir. Bu tavır alış, imkâna, güce ve daha önemlisi hikmete dayalı olarak değişir.

Laik devlet Müslümanın elini ve dilini bağlayabilir, ama kalbini (bakışını, kanaatini) bağlayamaz, Müslüman en azından düşünce, kanaat ve değerlendirme olarak “kötüye kötü bakmaya” devam eder.

 

***

Prof. Dr. Hayreddin Karaman Hoca’nın Yeni Şafak’taki yazısının tamamı:

http://www.yenisafak.com.tr/yazarlar/hayrettinkaraman/ateist-ve-escinsele-kotu-bakis-2008465

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız