♦♦♦

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يم  ِ  الٓمٓ ۚ

Elif lâm mîm.

Bakara, 2:1

♦♦♦

Mukattaât / hurûf-ı mukattaa
  • Bir kelime meydana getirecek şekilde bir araya gelmeyen, birbirinden ayrı şekilde ve isimleriyle telâffuz edilen harfler: elif, lâm, râ, hâ, mîm…
  • 29 sûrenin başında var
  • 24’ünü Kur’ân ile ilgili ifade takip eder
  • Anlaşılmasında güçlük bulunan “müteşabihat”tan (bk. Âl-i İmrân, 3:7)
  • Bu harflerin mânâları hakkında bazı âlimlerin yorumları bulunmakla birlikte, ağırlıklı kanaat, Allah ile Resulü arasında birer “şifre” niteliğinde oldukları yönünde
  • Bir i’câz nümunesi:
    • “Bu kitap, hepinizin bildiği bu harflerden meydana gelmiştir. Aynı ‘malzeme’ ile siz de bu kitabın bir benzerini getirin, eğer getirebiliyorsanız!”
    • Âleme meydan okuyan bu kitabın şifresi, ümmî bir zâtın elinde! Daha önce hiçbir kitap okumamış, hiçbir hocadan ders almamış bir zât, âlemlerde başka hiç kimsenin bilmediği sırlara vâkıf!

♦♦♦

[Devam edecek]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız