Bediüzzaman Said Nursî’nin Papa’ya Risale-i Nur gönderdiği, geniş şekilde bilinen bir hadisedir.

Emirdağ Lâhikasında yayınlanan Vatikan’ın cevabî mektubu da bu hususu belgelemektedir.

Fakat burada kaçırılmaması gereken son derece iki önemli nokta var:

Bediüzzaman, Papa’ya Risale-i Nur’dan hangi eseri gönderdi?

Bu eserde hangi bahisler yer alıyor?

İşte, Papalığın Bediüzzaman’a cevabî yazısında bu sorulardan birincisinin cevabı var:

 

Papalık Makam-ı Âlîsi

Kalem-i Mahsus Başkitabet Dairesi

Numara:232247

Vatikan

22 Şubat 1951

Efendim,

Zülfikar nam el yazısı olan güzel eseriniz İstanbul’daki Papalık makam-ı vekâleti vasıtasıyla Papa Hazretlerine takdim edilmiştir. Bu nazik saygınızdan dolayı gayet mütehassis olduklarını bildirirken, üzerinize Cenab-ı Hakk’ın lütuflarını dilediklerini tebliğe beni memur ettiklerini arza müsaraat eylerim. Bu vesile ile saygılarımı sunarım efendim.

İmza

Vatikan Bayn Başkâtibi

 

Bediüzzaman’ın Papa’ya gönderdiği Zülfikar’ın muhteviyatı ise, eserin alt başlığında okunuyor:

Zülfikar: Mucizat-ı Ahmediye ve Kur’âniye Mecmuası

Yani, eser, Peygamberimizin ve Kur’ân-ı Kerim’in mucizelerini anlatan bir eser.

Peygamberimizin mucizelerine dair On Dokuzuncu Mektup ile başlıyor. Arkasından Haşir Risalesi namındaki Onuncu Söz geliyor. Onu da Kur’ân’ın Mucizelerine dair Yirmi Beşinci Söz takip ediyor.

Açıkça görüleceği gibi, Bediüzzaman, Papa’ya Peygamber Efendimizi ve Kur’ân-ı Kerim’i anlatıyor.

Nitekim Athenagoras’ı ziyaret ettiğinde de onu Peygamberimize ve Kur’ân’a iman etmeye çağırmıştı.

Onun için, Papa’ya el öpmeye gidenlere veya “Bediüzzaman da Papa’ya kitap göndermişti” diyerek Papa’ya sempati toplamak isteyenlere buradan ekmek çıkmaz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız