ziya-nur-aksun

Ziya Nur Aksun

(1930-2010)

Konya’da doğdu. “Bilge tarihçi” olarak anılır. Osmanlı ve İslâm tarihi konusunda son derece değerli eserlerin sahibidir. İlk ve orta öğrenimini Konya’da, hukuk öğrenimini Ankara’da tamamladı. Konya’daki öğrencilik yıllarından itibaren faal bir şekilde Risale-i Nur hizmetinde bulundu. 1976 yılında geçirdiği bir trafik kazasından sonra konuşma ve yazma melekesini büyük ölçüde yitirdi. Son nefesine kadar, kendisini ağabeyinin hizmetine adayan gazeteci kardeşi Belma Aksun hanımefendinin şefkatli bakımı ile hayatına devam etti.

***

Tarihçe-i Hayat’tan: “Bediüzzaman Kimdir?”

Bediüzzaman mâhud ve mühlik uçurumlarla dolu olan içtimaî seyrimizi, mânevî değerler bakımından bir nur-u îmanî ve ziya-yı irşadî ile taht-ı emniyete almağa çabalayan ve bu hususta bilmenin, kendi kendini idare etmek; bilmemenin, körü körüne idare olunmak hakikatine vücud vereceğini halk kitleleri arasında temessül ettiren insandır.

Bediüzzaman, ahlâkî kıymetler ve millî hasletlerin pozitif ilimlerle müvazi olarak kat-ı mesafe edemediğini, bu mâna ve şekil müvacehesinde yetişen çöl kadar kuru ve boş ruhlarla bulanmış gençliğin, istikbalde milletimizin rü’yet ufkunda bir kara belâ olacağı hakikat-i kat’iyesini gözlere sokan ve çare-i hâlâsı da gösteren kimsedir.

Bediüzzaman, şark ve garp arasındaki azîm müfarakatın, şahsiyet mefhumunun daralma ve genişlemesinden neş’et ettiğini gören ve asrın maymun taklidçiliğine varan şahsiyetsizliği önünde şahsiyet mefhumunun İlâhî yüksekliğini gönüllerin mihrak noktasında sembolleştirmeğe tevessül eden âlimdir.

Bediüzzaman, hür adamların, hür memleketinin İlâhî kuruluş felsefesini, akıllara ve gönüllere nakşeden din adamıdır.

Bu necib millet Bediüzzaman gibi nefsindeki menfaat putunu deviren insanların hizmetine çok, ama çok muhtaçtır.

Hukuk Fakültesinden Ziya Nur

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız