Dünyadan nasibimiz

Karun'a verilen öğütler arasında "Dünyadan nasibini unutma" sözünü de Kur'an bize naklediyor. Fakat bu "nasip" hangi nasip?
video

Haberciliğe Kur’an ışığında bakış

143. Kur'an Buluşmasının video kaydı.

Dördü bir yerde

Dünyanın dört mevsimi ard arda uzaydan böyle görünüyor.

Semâya yukarıdan bakış

Gece semâsının aşağıdan değil, yukarıdan görünüşü hızlandırılmış halde.

Muhteşem iniş

Baykuşun akıllara durgunluk veren konuşu ağır çekimde.

Reisü’l-Kurrâ Abdurrahman Gürses okuyor

Hadid sûresi, 20-25. âyetler

Dünya semâsında rahmet tebessümleri

“Kullarıma rahmetimi müjdele!” emrini alan bulutlar o emrin şevkiyle nasıl koşarlar? Ya yıldızlar aynı emri alınca nasıl gülümser, nasıl döner, nasıl uçarlar başlarımızın üstünde kuş filoları gibi?

Korunmuş tavan’ın havaî fişekleri

Güneş atmosferinden uzayın her yönüne doğru savrulan Güneş rüzgârları, Dünyamızın kapısına geldiğinde, "korunmuş bir tavan" olarak bina edilen Dünya atmosferi ile Dünyanın manyetik alanı tarafından "savuşturulur." Bu arada, rengârenk havaî fişeklerle muhteşem gösteriler cereyan eder Dünyanın semâsında.

Âlemlerden bir nokta

Kâinatta bir nokta kadar bile yerimiz yok. Fakat mânâ yönüyle bizi âlemlerin ötesine yücelten başka birşey var: Biz Yer ve Gökler Rabbinin muhatabıyız. "Bu kitabın, Âlemlerin Rabbi tarafından indirildiğinde hiçbir şüphe yoktur." (Secde Sûresi, 32:2.) "Görecek gözü olanlar,...