Cimriler Cennete giremez

Allah’ın lütfuyla kendilerine verdiği şeyde cimrilik edenler bunu kendileri için hayır sanmasınlar. Aslında o kendileri için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şey, kıyamet gününde onların boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah’ındır.  Allah ise sizin...

7. Rab ismi ve “rububiyet” kavramı: 2

Kur'ân Buluşmaları ders notlarında Fatiha Sûresinin notlarına devam ediyoruz.

MEVLİD KANDİLİ MUHASEBESİ VE NİYAZI

Hadis âlimi Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, Mevlid Kandili münasebetiyle hepimizi bir muhasebeye çağırıyor.

Kadınlar ve camiler

ÜMİT ŞİMŞEK Kadınlar camilere gelsin mi, gelmesin mi? Dinde cevabı açıkça belli olduğu halde yüzyıllardır hararetli tartışmaları tetikleyen konulardan biri de budur. Bu mesele, Diyanet İşleri Başkanlığının kadınları camie çağıran açıklamaları üzerine tekrar gündeme oturdu; bundan...

Kur’ân Buluşmalarında savaş haftası

27 Şubat Cumartesi buluşmasında, üç haftadır devam ettiğimiz savaş âyetlerinin sonuna geliyoruz.

54. Kime kulluk edilir?

Bakara sûresinin 22. âyetiyle ilgili Kur'ân Buluşması notları.

En hayırlı ümmet / Ümmetin en hayırlıları

Son haftalarda okuduğumuz âyet-i kerimelerde ümmetin birliği, tefrika tehlikesinden korunmanın lüzumu, iyiliği teşvik edip kötülükten sakındırma görevinin önemi gibi konular üzerinde geniş şekilde durmuştuk. Buna dair âyetler devam ederken, aradaki bir âyet-i kerimenin “Göklerde ne...

Cennet için onun bir duâsı yeter

Nasıl ki onun risaleti şu dâr-ı imtihanın açılmasına sebebiyet verdi. Öyle de, onun ubudiyeti dahi öteki dârın açılmasına sebeptir.

Kur’ân Buluşmalarında “sabır” zamanı

Bakara sûresinin 153. âyetindeyiz. Konumuz sabır.

Peygambere itaat = Allah’a itaat

Kur'ân'da Peygambere itaat etmeyi kesin bir şekilde ve pek çok tekrarla emreden âyetlerini bir araya topladık.