Allah mü’minlere niçin yardım eder?

UTESAV’ın Kur’an Buluşmalarında bu hafta Âl-i İmrân sûresinin 127-129’uncu âyetlerindeyiz. Yarın sabah (20 Ocak Cumartesi) sabah 7’den itibaren gerçekleşecek olan Kur’an Buluşmasındaki ana konularımızı, Allah’ın kâfirlere karşı mü’minlere gönderdiği yardımların anlamı, hikmeti ve gayeleri teşkil...

Hayatın en önemli konusu: imanı korumak

Kur’an Buluşmalarında geçtiğimiz hafta ana konumuz mürtedlerin durumu idi. UTESAV organizasyonuyla gerçekleşen Kur’an Buluşmalarının 165’inci bölümünde, Âl-i İmrân sûresinin 86-91’inci âyetleri üzerinde durduk. Bu âyet-i kerimelerden ilki, iman ettikten sonra tekrar inkâra dönen kimsenin ebediyen Allah’ın...

İslâm medeniyetinin temel taşı: takvâ

Ey iman edenler! Allah’tan nasıl korkmak gerekiyorsa öyle korkun ve Müslüman olarak can verin. Âl-i İmrân, 3:102 Geçtiğimiz haftanın Kur’an Buluşmasında ağırlıklı konumuz takvâ idi. Daha önceki bölümlerde çeşitli açılardan yaklaştığımız takvâ konusunu bu defa daha geniş...

Kur’ân Buluşmaları devam ediyor

Kur'ân Buluşmalarında bu hafta şehadet ve musibet kavramlarını ele alıyoruz.

Yozlaşma nasıl başlar?

İsrailoğullarından kâfir olanlar, hem Davud’un, hem de Meryem oğlu İsa’nın diliyle lânetlendiler. Bunun sebebi de onların isyan etmiş olmaları ve hadlerini aşıp durmalarıydı. Onlar kötülük işlediklerinde birbirlerini bundan alıkoymazlardı. Ne kötü birşeydi işleyip durdukları! Mâide Sûresi,...

Kur’ân Buluşmalarında “sabır” zamanı

Bakara sûresinin 153. âyetindeyiz. Konumuz sabır.

Allah’tan nasıl korkmalı?

Ey iman edenler! Allah’tan nasıl korkmak gerekiyorsa öyle korkun ve Müslüman olarak can verin. Âl-i İmrân, 3:102 UTESAV organizasyonuyla gerçekleşen Kur’an Buluşmalarında bu haftaki ağırlıklı konumuz: takvâ. Yarın (21 Ekim) sabah 7:00-9:00 arasında MÜSİAD’ın Sütlüce’deki genel merkezinde...

Hadisler bize kadar nasıl ulaştı?

Allah’a ve âhiret gününe kavuşmayı uman ve Allah’ı çok anan kimseler için, Allah’ın Elçisinde size güzel bir örnek vardır. Ahzâb Sûresi, 33:21 HZ. MUHAMMED (s.a.v.) en son peygamber olduğu göre, onun irşadı, kendisinden sonraki bütün çağlara...

Cehalet mazeret değil!

Bilmediğin şeyin peşine takılma. İsrâ Sûresi, 17:36 Bilmiyorsanız ilim ehline sorun. Nahl Sûresi, 16:43; Enbiyâ Sûresi, 21:7 İLMİN yerini tutacak hiçbir şey yoktur. Kur’ân’ın pek çok âyeti gibi, buraya aldığımız âyetler de bu gerçeği çeşitli açılardan dile getirmektedir. Bu âyetlerin...

Kur’an Buluşmalarında dönem sonu

Cumartesi günkü programda Bakara sûresinin 221-225. âyetlerini ele alıyoruz.