İlâhiyat öğrencilerinin “biyometrik” metodu

Facebook’ta bir hadis âliminin yazısı ile ilgili bir paylaşıma yapılan bir yorum, hadisçiler ile ilgili önemli bir gerçeği gözler önüne serdi.

ÜMMET – SÜNNET İLİŞKİSİNİ PEKİŞTİRMEK

Sünneti ümmetin varlık sebebi olarak açıklayan ünlü hadis âlimi Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, "Sünnetin olmadığı yerde ümmet de yoktur" dedi.

YORUMDA ÖLÇÜLÜ OLMA İHTİYACI VE ERDEMİ

Her konuda ehil olmak önemlidir ama dinî konularda ehliyet çok daha önemlidir. Aksi halde önüne geçilemez sapıklık ve mahrumiyetlere düşülür. “Yarım hoca dinden, yarım doktor candan eder” söylemi geçerlik kazanır.

SINIRSIZ YORUMLARIN AMACI

Ünlü hadis âlimi Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, heva ve heveslere dayanılarak hadislere yöneltilen eleştirilerin arka planını ve hedeflerini açıklıyor.

İHTİYATA ÇAĞRI

Önde gelen hadis âlimlerimizden Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, tartışılmakta olan fiten ve melâhim hadisleri hakkında sağlıklı bir değerlendirme yapmak için gerekli şartları açıkladı.

Mehdî bahane, asıl hedef hadisler!

FETÖ’nün ipliğinin pazara çıkması, ilâhiyat mühendislerine yeni bir pazar kapısını açtı.

Hadis hakkında sözün doğrusu

Hadis konusunda kafa karışıklığına son verecek bilgileri, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan bir kitapta topladı.

Hadis âlimine saygı gecesi

Ünlü hadis âlimi Prof. Dr. Raşit Küçük için Üsküdar Belediyesi bir saygı gecesi düzenledi.

Hadis düşmanlığının sonu: Kur’ân düşmanlığı

Hadis’e savaş açanlar, Kur’ân’ı Resulullah’tan ve ona tâbi olan nuranîler silsilesi yerine, bir zulmanîler güruhundan almak zorunda kaldılar.

Hadis ehlini sevmek her Müslümana farz!

Prof. Dr. Faruk Beşer, Hadis ehlinin İslâm'a hizmetini çok güzel anlatan bir şiiri tercüme ederek Twitter'da yayınladı.