Hadis hakkında sözün doğrusu

Hadis konusunda kafa karışıklığına son verecek bilgileri, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan bir kitapta topladı.

Hadis âlimine saygı gecesi

Ünlü hadis âlimi Prof. Dr. Raşit Küçük için Üsküdar Belediyesi bir saygı gecesi düzenledi.

Hadis düşmanlığının sonu: Kur’ân düşmanlığı

Hadis’e savaş açanlar, Kur’ân’ı Resulullah’tan ve ona tâbi olan nuranîler silsilesi yerine, bir zulmanîler güruhundan almak zorunda kaldılar.

Hadis ehlini sevmek her Müslümana farz!

Prof. Dr. Faruk Beşer, Hadis ehlinin İslâm'a hizmetini çok güzel anlatan bir şiiri tercüme ederek Twitter'da yayınladı.

Dünya mü’minin zindanı, ama nasıl?

Prof. Dr. İ. Lütfi Çakan’ın İsmail Hakkı Bursevî’den naklettiği olay, “Dünya mü’minin zindanı, kâfirin Cennetidir” hadis-i şerifinin mânâsına ışık tutuyor.

Ezanı işiten şeytan ne yapar?

Resulullah (s.a.v.), şeytanın ezan sesinden kaçmasını son derece dikkat çekici bir şekilde anlatıyor.

Hadis için ilk 10 kitap

Bu bölümde, herhangi bir alanda bilgi edinmek isteyenlere, o alanın uzmanı olan bir kişiden, “ilk olarak okunması gereken 10 kitap” listeleri sunuyoruz.

Zenginliğin kolay yolu

Zenginliğe herkesin aradığı yerden ulaşmak çok zor. Kolay yolu ise Allah Tealâ gösteriyor.

Hadis hayatımızın neresinde?

Hadisin dindeki yeri, asla ihmal edilemeyecek kadar önemlidir ve İslâm'ı onsuz düşünmek mümkün değildir. Fakat zamanımızda hadislere olan güveni sarsıcı pek çok iddialar ortalıkta dolaşıyor ve birçoğumuzu da etkilemiş durumda. Gerçekte, hadislerin sıhhati hakkında ileri sürülen endişelerin ne kadarı haklı?