Fazilet toplumunu kemiren virüs: riyâ

Kur’ân-ı Kerimin bize hedef olarak gösterdiği fazilet medeniyetinin en büyük düşmanlarından biri daha 230. Kur’an Buluşmasının ana gündemiydi. Daha önceki Buluşmada bu düşmanlardan “cimrilik” üzerinde durulmuştu. Karadeniz Vakfının İstinye’deki Cevahir Kültür Merkezinde gerçekleşen ve Nisâ...

Fazilet medeniyetinde ihtilâflar böyle çözülüyor

Eşler arasındaki anlaşmazlıklarla ilgili olarak Kur’ân-ı Kerimin bize gösterdiği çözüm yolları, 229. Kur’an Buluşmasının üç ana konusundan birincisiydi. Nisâ sûresinin 35. âyeti bu konuda bizi ihtilâfları giderme ve eşlerin arasını düzeltme hedefine sevk ederken, daha...

Erkekler kavvâm, kadınlar saliha ve itaatkâr

Kur’an Buluşmalarının 228. bölümünde gündemimizin başlıca madde, Nisâ sûresinin aile hayatıyla ilgili önemli hükümler içeren 34. âyeti idi. Bu âyet-i kerimede Allah Teâlâ, fıtrî sebeplerden ötürü aile reisliği mes’uliyetini erkeklere veriyor ve onları, kadınları geçindirmek...

Bozulma da, düzelme de ticaretle başlar

Ticaretle uğraşan Kayle adında bir kadın, birgün Resulullah’a (s.a.v.) şöyle bir soru sormuştu: “Ya Resulallah, ben mal alıp satan bir kadınım. Birşeyi satın almak istediğimde, vereceğim fiattan daha aşağısını teklif ediyorum, sonra da o fiata...

Hürriyet ve medeniyeti Kur’an’dan böyle öğrendik

Kur’an Buluşmalarının 225. bölümünde, evlilikle ilgili ahkâm âyetlerine kaldığımız yerden devam ederken, mü’minlerin ruhlarına İslâm medeniyetinin en önemli esaslarının nasıl yerleştirildiğini bir kere daha görmüş olduk. Sûrenin 25. ve devamındaki âyetlerde, cariyelerle evlenmeye dair hükümler...

“Hanımlarınızla güzellikle geçinin”

“Kadınlarla güzellikle geçinin” buyuruyor Allah Teâlâ. Ve devamında bir müjde veriyor: “Onlardan hoşlanmayacak olsanız bile, bakarsınız, sizin hoşlanmadığınız o şeyde Allah pek çok hayırlar yaratmıştır.” Resulullah’ın (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde ve yaşayışında da bu İlâhî emrin...

Batıdan alınan kanunların hedefinde aile var

Nisâ sûresinin 15-18. âyetlerini okuduğumuz Kur’an Buluşmalarının 223. bölümünde iki ana konumuz vardı: fuhşiyat ve tövbe. Aile ve akrabalık bağları üzerinde vurgu yapan âyetlerden hemen sonra fuhşiyat ve zina konusunun ele alınması, bu şenî fiilin...

Miras hükümlerinin temelinde toplum düzeninin kodları var

Nisâ sûresinin 11-14. âyetlerini okuduğumuz 222. Kur’an Buluşmasında, miras dağılımını ve bu dağılımın dayandığı esasları inceledik. Bu arada, sûrenin başından beri vurgu yapılan aile bağlarının miras âyetleriyle son derece sağlam bir şekilde takviye edildiğini gördük....

Kur’an medeniyetinin temel taşı: diğergâmlık

Arkanızda yetim çocuklar bıraktığınızı farz edin; onların nasıl muamele göreceğini düşünüp endişelenmez miydiniz? Kur’ân-ı Kerim, her bir mü’mini bu konuda bir vicdan muhasebesiyle karşı karşıya bırakıyor. Verdiği ders ise: Kendi yetimlerinize nasıl muamele edilmesini istiyorsanız, yetimlere...

Kur’ân medeniyetinin temelinde güzel söz var

Kur’an Buluşmalarının 220. bölümünde yetim ve kadın hakları ile miras hukukuna dair âyetler gündemimizdeydi. Nisâ sûresinin 5-8. âyetlerini okurken, kendimizi bir fazilet medeniyetinin adım adım inşasını âdeta gözümüzle görüyormuş halde bulduk. Âyetler sadece herkesin hakkını bildirmekle...