Kur’an Buluşmalarında gündem: emanet ve adalet

Toplum hayatında huzur ve mutluluğun olmazsa olmaz iki önemli esası, bu haftaki Kur’an Buluşmasının ağırlıklı konusunu teşkil ediyor. Bu iki esas, Nisâ sûresinin 58. âyetinde (1) emaneti ehline vermek, (2) hüküm verildiğinde adaletle hükmetmek...

Müslümanın üç büyük düşmanı: cimrilik, bencillik ve zulüm

“Yahudiler ve Yahudi tabiatlılar başta olmak üzere, İslâm düşmanları, Müslümanlara karşı herkesi gizli veya açık şekilde destekleyebilirler; bunu yaparken kendi inanç ve ilkelerine sadık kalma gibi bir dertleri yoktur.” Bu, yeni dönemin ilk Kur’an Buluşmasında...

Görmüyor musun kendilerini temize çıkaranları?

“Görmüyor musun kendilerini temize çıkaranları?” sorusu, geçkiğimiz haftanın Kur’an Buluşmasında bizi zorlu bir nefis muhasebesine sevk etti. Nisâ sûresinin 50. âyetinde geçen bu soru ışığında kendimize baktığımızda, hiç de iç açıcı olmayan manzaralarla karşılaştık. “Ben” veya...

Din tahrifinin çağdaş yöntemleri

Zamanımızda Müslümanların inançlarını ve toplum hayatlarını tehdit eden en büyük tehlikeler nedir diye sorulacak olsa, verilecek cevaplar arasında mutlaka “tahrif” de yer alacaktır, yahut alması gerekir. Bizim de 233. Kur’an Buluşmasında ele aldığımız konuların en...

Kıyamet gününün şahitlikleri

Kur’an Buluşmalarının 232. bölümüne damgasını vuran konular arasında en önemlisi, kıyamet gününün şahitlikleri oldu. Peygamberlerin ümmetlerine şahit tutulacağını, Âhirzaman Peygamberinin (s.a.v.) ise bu ümmet hakkında şahitliğe çağırılacağını bildiren Nisâ sûresinin 41. âyeti, Peygamberimizi ağlatan âyet...

Kadir Gecesini bulduğumuz nasıl anlaşılır?

Ramazan ayı Kur’ân’ın inişi ile on bir ayın sultanı olmuş, Kadir Gecesi Kur’ân’ın inişi ile 80 senelik bir değer kazanmıştı. İnsana değer kazandıran şey de Kur’ân’dan başkası değildi. Rahmân, kendisine muhatap almak için insanı yaratmış,...

Fazilet toplumunu kemiren virüs: riyâ

Kur’ân-ı Kerimin bize hedef olarak gösterdiği fazilet medeniyetinin en büyük düşmanlarından biri daha 230. Kur’an Buluşmasının ana gündemiydi. Daha önceki Buluşmada bu düşmanlardan “cimrilik” üzerinde durulmuştu. Karadeniz Vakfının İstinye’deki Cevahir Kültür Merkezinde gerçekleşen ve Nisâ...

Fazilet medeniyetinde ihtilâflar böyle çözülüyor

Eşler arasındaki anlaşmazlıklarla ilgili olarak Kur’ân-ı Kerimin bize gösterdiği çözüm yolları, 229. Kur’an Buluşmasının üç ana konusundan birincisiydi. Nisâ sûresinin 35. âyeti bu konuda bizi ihtilâfları giderme ve eşlerin arasını düzeltme hedefine sevk ederken, daha...

Erkekler kavvâm, kadınlar saliha ve itaatkâr

Kur’an Buluşmalarının 228. bölümünde gündemimizin başlıca madde, Nisâ sûresinin aile hayatıyla ilgili önemli hükümler içeren 34. âyeti idi. Bu âyet-i kerimede Allah Teâlâ, fıtrî sebeplerden ötürü aile reisliği mes’uliyetini erkeklere veriyor ve onları, kadınları geçindirmek...

Bozulma da, düzelme de ticaretle başlar

Ticaretle uğraşan Kayle adında bir kadın, birgün Resulullah’a (s.a.v.) şöyle bir soru sormuştu: “Ya Resulallah, ben mal alıp satan bir kadınım. Birşeyi satın almak istediğimde, vereceğim fiattan daha aşağısını teklif ediyorum, sonra da o fiata...