“Yoksa onlar cahiliyet devrinin hükmünü mü arıyorlar?”

“Biz sana, insanlar arasında Allah’ın gösterdiği şekilde hüküm vermen için, kitabı hak ile indirdik. Onun için hainlerden taraf olma” buyuruluyor Nisâ sûresinin 105. âyetinde. Ve bu âyet-i kerime, hayatın bütün alanlarını Kur’ân’ın ahkâm sınırları içine...

“Bu kitap insanlar arasında hükmetmen için indirildi”

Kur’an Buluşmalarının 253. bölümünde ele alacağımız konuların ağırlığını adalet ile ilgili emir ve yasaklar teşkil ediyor. UTESAV organizasyonuyla 18 Ocak Cumartesi sabahı MÜSİAD Genel Merkezinde gerçekleşecek olan 253. Kur’an Buluşmasında Nisâ sûresinin 104-109. âyetlerini okuyoruz. Bu...

Müslümanın hayatında namaz

Hz. Ömer (r.a.) tayin ettiği valilere şöyle derdi: “Benim nazarımda en mühim vazifeniz namazdır. Onu vaktinde kılan ve koruyan dinini korumuş olur. Onu ihmal eden ise diğer işlerinde daha da ihmalkârdır.” UTESAV organizasyonuyla MÜSİAD Genel Merkezinde...

Allah öyle bir affedişle affeder ki!..

Yılın ilk Kur’an Buluşmasına Allah Teâlânın “Afüvv” ve “Gafûr” isimleri ile ilgili açıklamalar mührünü vurdu. Nisâ sûresinin 97-100. âyetlerini okuduğumuz 251. Kur’an Buluşmasında, hicret emri geldikten sonra hicret etmeyip de müşrikler arasında kalmaya devam edenlerin...

Mü’minler için Cennette farklı dereceler

Üsame b. Zeyd (r.a.), Resulullahın (s.a.v.) Cüheyne kabilesine gönderdiği bir askerî birlik içinde yer almıştı. Kabile içinde yegâne Müslüman olan bir adamla karşılaştığında, adam “Lâ ilâhe illâllah” diyerek Üsame’ye selâm verdi. Ancak Üsame ona...

Mü’minin hayatı dünyadan daha değerli

Hergün düzinelercesine gazete sütunlarında ve televizyon ekranlarında rastladığımız cinayetler ve İslâm âlemini kasıp kavuran katliamlar, “adam öldürme” fiiline karşı hassasiyetimizi büyük ölçüde köreltmiş bulunuyor. Kur’ânı-ı Kerim ise bizi bu derin gafletten şiddetli bir ikazla...

Münafıklar hakkında niçin ikiye ayrılıyorsunuz?

Münafıkların daha önce ele almadığımız yeni bir sınıfı, 248. bölümde Kur’an Buluşmalarının gündemine girdi. Bunlar Müslüman olduklarını iddia eden, ancak kâfirler arasında yaşayan ve onlarla birlikte Müslümanlar aleyhinde faaliyetlerde bulunan kimselerdi. Okuduğumuz âyetler, “Münafıklar hakkında niçin...

“İyiliğe aracı olun, selâmı yayın”

Kur’ân-ı Kerim mü’minlerden sadece iyilik yapmasını istemekle kalmıyor, onlardan, başkaları tarafından yapılacak iyiliklere de aracı olmalarını bekliyor ve bunun karşılığında da büyük mükâfatlar vaad ediyor. Bu husus, 247. Kur’an Buluşmasında okuduğumuz iki âyet-i kerimeden...

Günümüz medyasına Kur’an’dan uyarılar

Günümüzün medyasında ve bilhassa sosyal medyada sıkça karşılaştığımız bir problem, son Kur’an Buluşmasının gündemindeydi: toplumu yanlış yönlendiren ve heyecanlandıran asılsız haberler. Nisâ sûresinin 83. âyeti, bu tür haberleri Resulullahın sünnetine ve hüküm çıkarmaya ehil olan...

Kur’ân’ın bize yüklediği farz vazife: tedebbür

Kur’ân-ı Kerimin bize bir farz vazife olarak yüklediği en önemli emirlerinden bir tanesi: tefekkür. Bu, tıpkı namaz, oruç veya zekât gibi, yerine getirilmesi gereken görevlerimiz arasında yer alıyor. Kur’an Buluşmalarının 245. bölümünde okuduğumuz Nisâ sûresinin...