video

Haberciliğe Kur’an ışığında bakış

143. Kur'an Buluşmasının video kaydı.

22. Kimden kime hidayet?

Bakara sûresi 2. âyet ile ilgili Kur'ân Buluşması notları.

Uhud savaşı bize neler öğretti?

Eğer bir Uhud savaşı yaşanmamış olsaydı, Kur’ân-ı Kerim’in en önemli derslerinin bir kısmından mahrum kalacaktık. Çünkü Âl-i İmrân sûresinin önemli bir bölümü Uhud savaşı...

Ümmetimde ihtilâf ü tefrika endişesi…

İhtilâf ve tefrika, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen Kur’an Buluşmasının ağırlıklı konusunu teşkil eden kavramlar oldu. UTESAV organizasyonuyla düzenlenen Kur’an Buluşmalarının 173’üncüsünde, bir süredir üzerinde durduğumuz...

Kur’ân Buluşmaları devam ediyor

MÜSİAD Genel Merkezindeki Kur'ân Buluşmalarında Bakara Sûresinin 163. âyetindeyiz.

Hayatımıza inen âyetler

UTESAV organizasyonuyla gerçekleşitirilen Kur'ân Buluşmalarında yeni dönem bu Cumartesi başlıyor.

Ümmetin kurtuluşu bu âyette

İçinizden öyle bir ümmet bulunmalı ki, hayra çağırsın, iyiliği teşvik etsin, kötülükten sakındırsın. İşte onlar kurtuluşa erenlerin tâ kendileridir. Âl-i İmrân, 3:104 Kur’ân-ı Kerim’in en önemli...

45. Kur’ân münafıkları anlatıyor (6)

Bakara sûresinin münafıklara dair 14. âyetiyle ilgili Kur'ân Buluşması notları.

Allah’ı anmak en büyük iş

Bu haftaki 186’ncı Kur’an Buluşmasında, gökler ve yer genişliğindeki Cenneti hak eden müttakîlerin nitelikleri üzerinde durmaya devam ediyoruz. Âyette dikkat çeken bir husus, Cennetle müjdelenen...

Kur’an Buluşmalarında konumuz “lânetleşme”

Bakara Sûresinin 161-162. âyetlerini ele alacağımız buluşmada "Lânet nedir, kime lânet edilir, kime edilmez?" sorularının cevabını arayacağız.