Var olan her şey bu emri dinledi

Âl-i İmrân sûresinin 47’nci âyeti üzerinde yaptığımız sohbetlerin üçüncüsünü geçtiğimiz hafta tamamladık. Kur’an Buluşmalarının 148’incisi olan bu derste ağırlıklı konularımız “kazâ” ve “tekvin” kavramları idi. Yüce Allah, bir şeyin olmasını murad ettiği zaman, ona “Ol” der;...

52. Kur’ân münafıkları anlatıyor (13-son)

Bakara sûresinin münafıklardan bahseden 20. âyetiyle ilgili Kur'ân Buluşması notları.

18. Fatiha: bir sözleşme

Fatiha sûresi, Allah ile kul arasındaki ahidleşmenin karşılıklı şartlarını ortaya koyuyor.

Kâinat sinemasında hilkat maceraları

147. Kur'an Buluşmasında “halk” (yaratma) kavramını, Kur’ân’daki örnekleriyle beraber kavramaya çalışacağız

1. Fatiha Sûresi hakkında

UTESAV organizasyonuyla MÜSİAD Genel Merkezinde Cumartesi sabahları devam etmekte olan Kur'ân Buluşmalarının ders notlarını yayınlamaya başlıyoruz .

Kur’an Buluşmalarında üçüncü cüzdeyiz

Herkese açık Kur’an Buluşmalarının 103’üncüsü yarın sabah MÜSİAD Genel Merkezinde.

Allah’ı zikretmek nasıl olur, nasıl olmaz?

Gökler ve yer genişliğindeki bir Cennet için yarışan ve kazananlar kimlerdir? Geçtiğimiz haftanın Kur’an Buluşmasında konumuz olan âyet, bu kimselerin özelliklerini saymaya devam ediyordu. Bu kimseler, beşeriyet icabı bir günah işledikleri takdirde hemen Allah’ı hatırlayan ve...

54. Kime kulluk edilir?

Bakara sûresinin 22. âyetiyle ilgili Kur'ân Buluşması notları.

57. İman edenlere Cennet müjdesi

Bakara sûresinin 25. âyetiyle ilgili Kur'ân Buluşması notları.

İsa aleyhisselâm gelecek mi?

Kur’an Buluşmalarının bu haftaki bölümünde, İsa aleyhisselâm’ın semâya yükselişi, ölümü ve âhirzamanda dünyaya tekrar gelişi konuları var. UTESAV organizasyonuyla 11 Mart Cumartesi sabahı gerçekleşecek olan 152’nci Kur’an Buluşmasında konumuz Âl-i İmrân sûresinin 55’inci âyeti. Bu âyet-i...