Eğitimciler ve yöneticiler için tükenmez bir hazine

Mağlûbiyetle sonuçlanan Uhud harbinin ertesi günü, Resulullah mü’minleri yeni bir sefer için çağırdı. Ancak bu sefere sadece birgün önceki savaşa katılmış olanlar katılacaktı. Çoğu ağır şekilde yaralı olan bu insanlar, hiç tereddütsüzce Resulullah’ın arkasına düşüp...

Ehl-i Kitap tuzaklarının hedefi: imanımız

Müsteşriklerden, Hıristiyan ve Yahudilerden, inançsız bilim adamlarından gelen tehlikeler, son Kur’an Buluşmasının ana konularıydı. Kur’ân-ı Kerim’in “Kitap Ehli” olarak tanımladığı Yahudi ve Hıristiyanların içimize attığı ırkçılık zehrinin dün olduğu gibi bugün de İslâm ümmeti için...

15. “Bizi sırât-ı müstakîme ilet”

Fatiha sûresi 6. âyet ile ilgili notlar.

Peygambere itaat konusunda Kur’ân ne diyor?

3 Aralık Cumartesi gününün konusu: Peygambere tâbi olmak, Allah'a ve Peygambere itaat etmek, Allah'ın muhabbetine erişmek.

Rabbânî olmak

Kitap Ehlinden bir kısmı da var ki, kitabı okurken dillerini eğip bükerler — tâ ki, okudukları şeyi kitaptan sanasınız. Oysa o kitaptan değildir. Bir de derler ki, “Bu Allah katındandır.” Oysa o Allah katından...

Fatiha sûresi, 2. âyet

Kur’ân Buluşmalarında Fatiha sûresinin ikinci âyeti ve içerdiği kavramlar ile ilgili sunum.

Kur’an Buluşmasında buluşuyoruz

Bu hafta sonu (18 Mart Cumartesi) gerçekleşecek olan 153. Kur’an Buluşmasında, konumuz Âl-i İmrân sûresinin 56-58. âyetleri. Bu âyetlerde Yüce Allah, İsa aleyhisselâmı tekzip edenlerin âkıbetini haber verirken, iman edip amel-i salih işleyenlerin de mükâfatlarından...

49. Kur’an münafıkları anlatıyor (10)

Bakara sûresinin münafıklarla ilgili 17. âyetine dair Kur'ân Buluşması notları.

“İstişare et ve tâbi ol”

Kur’an Buluşmalarının 200’üncü bölümüyle başlayan yeni dönemine tevekkül ile girdik. UTESAV organizasyonuyla gerçekleştirilmekte olan programın bu haftaki konusu, Âl-i İmrân sûresinin şu mealdeki 160’ıncı âyeti idi: Allah size yardım ederse, size üstün gelecek kimse olmaz. Eğer...

Kur’ân Buluşmalarında haşir delilleri

Herkese açık olarak cereyan eden Kur’an Buluşmalarının 107'ncisi yarın sabah (5 Aralık Cumartesi) gerçekleşiyor.