3. Fatiha Sûresi, âyet: 1 / devam

Fatiha sûresinin ilk âyetine devam ediyoruz. Konumuz: Esmâ-i Hüsnâ ve Lâfza-i Celâl.

Dünya malıyla şımaranların sonu

İnkâr edenlere gelince, Allah’ın azabından kurtulmak için onlar ne mallarından bir fayda görürler, ne evlâtlarından. Onlar ateş ehlidir; orada sürekli kalacaklardır. Onların bu dünya hayatında harcadıkları şeyin durumu, kendilerine yazık etmiş bir topluluğun ekinine isabet...

Bu haftanın Kur’an buluşması sadece canlı yayında

UTESAV organizasyonuyla gerçekleşen Kur’an Buluşmalarının bu haftaki bölümü, sadece canlı yayın olarak takip edilebilecek. Düzenli olarak program yaptığımız MÜSİAD Genel Merkezinin bu hafta müsait olmaması sebebiyle geçici olarak böyle bir mecburiyet ortaya çıkmış bulunuyor. Yarın...

Kur’an Buluşmasında buluşuyoruz

Bu hafta sonu (18 Mart Cumartesi) gerçekleşecek olan 153. Kur’an Buluşmasında, konumuz Âl-i İmrân sûresinin 56-58. âyetleri. Bu âyetlerde Yüce Allah, İsa aleyhisselâmı tekzip edenlerin âkıbetini haber verirken, iman edip amel-i salih işleyenlerin de mükâfatlarından...

“İbrahimî dinler”: bir müsteşrik safsatası

Kur’ân-ı Kerim’in Hıristiyan ve Yahudiler hakkındaki en önemli uyarıları, müsteşrikleri kapsıyor. Âl-ı İmrân sûresinin 69’uncu âyetinde geçen “Kitap Ehlinden bir topluluk sizi saptırmak istedi” meâlindeki ifadede, bu anlam çok açık şekilde okunuyor. Kur’ân Buluşmalarının 159’uncu bölümünde...

Allah’ı anmak en büyük iş

Bu haftaki 186’ncı Kur’an Buluşmasında, gökler ve yer genişliğindeki Cenneti hak eden müttakîlerin nitelikleri üzerinde durmaya devam ediyoruz. Âyette dikkat çeken bir husus, Cennetle müjdelenen bu kimselerin günahsız kimseler olmaması. Ancak bunlar, işledikleri günahta ısrar...

25. Takvâ nedir (3)

Bakara sûresi 2. âyetle ilgili Kur'ân Buluşması notlarının son bölümü.

Kitap Ehline çağrı: Tevhide gel, tevhide!

De ki: Ey Kitap Ehli! Aramızda eşit olan bir söze gelin: Allah’tan başkasına kulluk etmeyelim, hiçbir şeyi Ona ortak koşmayalım, birbirimizi Allah’ın yanı sıra rab edinmeyelim. Yine de yüz çevirecek olurlarsa, siz deyin ki:...

37. Kalplerin mühürlenmesi (1)

Bakara sûresinin 7. âyeti ile ilgili Kur'ân Buluşması notlarının birinci bölümü.

Ehl-i Kitap içinde bir “ümmet-i kaime”

Ehl-i Kitap kaynaklı tehlikelere karşı bizi tekrar tekrar uyaran Kur’ân-ı Kerim, onların içinde imanlı ve dürüst kimselerin bulunduğunu da hatırlatmadan geçmiyor. Kur’an Buluşmalarının 177’nci bölümünde okuduğumuz âyetler de bu yönde hatırlatmalar içeriyordu. Kur’ân-ı Kerim, gerek Yahudilerden,...