Kamu malı yiyeni ne şehitlik kurtarır, ne de şefaat

Âl-i İmrân sûresinin 161-163’üncü âyetlerini okuduğumuz 201’inci Kur’an Buluşmasında ağırlıklı konumuz “kamu malını zimmetine geçirenlerin âkıbeti” idi. Âyet-i kerime bu konuda bizi ciddî bir şekilde uyarıyor, hadis-i şerifler ise oldukça ayrıntılı bir şekilde, kamu malına...

Hayatımıza inen âyetler

UTESAV organizasyonuyla gerçekleşitirilen Kur'ân Buluşmalarında yeni dönem bu Cumartesi başlıyor.

Kâinat sinemasında hilkat maceraları

147. Kur'an Buluşmasında “halk” (yaratma) kavramını, Kur’ân’daki örnekleriyle beraber kavramaya çalışacağız

45. Kur’ân münafıkları anlatıyor (6)

Bakara sûresinin münafıklara dair 14. âyetiyle ilgili Kur'ân Buluşması notları.

İslâm âlemine Ehl-i Kitap tuzakları

Bu haftaki Kur’an Buluşmasında, Yahudi ve Hıristiyanlar ile müsteşriklerin ve bir kısım bilim adamlarının İslâm'ı ve Müslümanları hedef alan tuzakları ele alınıyor. Bu tuzaklar arasında, ırkçılık zehrini içimize atarak İslâm âlemini parçalama teşebbüsleri ve...

Konumuz İsa aleyhisselâm ve “Allah’ın kelimeleri”

144. Kur'an Buluşması yine MÜSİAD Genel Merkezinde gerçekleşecek ve internet üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Kur’ân Buluşmalarının 130’uncusundayız

130. Kur'an Buluşmasında Âl-i İmrân sûresinin 23-25. âyetleri sunumlu olarak incelenecek.

Kur’an Buluşmalarında konumuz “lânetleşme”

Bakara Sûresinin 161-162. âyetlerini ele alacağımız buluşmada "Lânet nedir, kime lânet edilir, kime edilmez?" sorularının cevabını arayacağız.

15. “Bizi sırât-ı müstakîme ilet”

Fatiha sûresi 6. âyet ile ilgili notlar.

Kur’an Buluşmalarında gündem “seçilmiş insanlar”

139. Kur'an Buluşmasında konumuz Âl-i İmrân sûresinin 33-34. âyetleri.