55. Tehaddî: Kur’ân meydan okuyor-1

Bakara sûresinin 23. âyetilyle ilgili Kur'ân Buluşması notları.

Kadın-erkek eşitliği nereye kadar?

Âyetlerde mü’minlerle ilgili olarak geçen müjdeler, genellikle müzekker (eril) ifadelerle geçtiği için, bazı hanımlar “Bu müjdeler sadece erkekler için mi?” şeklinde bir sorunun belirmesine yol açmıştı. Âl-i İmrân sûresinin 195’inci âyeti, “Erkek olsun, kadın...

Allah’ın insanlar üzerindeki hakkı

Geçtiğimiz haftaki Kur’an Buluşmasında, Mekke, Kâbe ve hac konularını içeren Âl-i İmrân sûresinin 96 ve 97’nci âyetlerini okuduk. UTESAV organizasyonuyla MÜSİAD’ın genel merkezinde gerçekleşen 167’nci Kur’an Buluşmasında ele alınan konuların başlıcaları şöyle idi: Yeryüzünde yapılan...

“Hanımlarınızla güzellikle geçinin”

“Kadınlarla güzellikle geçinin” buyuruyor Allah Teâlâ. Ve devamında bir müjde veriyor: “Onlardan hoşlanmayacak olsanız bile, bakarsınız, sizin hoşlanmadığınız o şeyde Allah pek çok hayırlar yaratmıştır.” Resulullah’ın (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde ve yaşayışında da bu İlâhî emrin...

Yahudilerin âkıbeti: zillet ve meskenet

Onlara, nerede olurlarsa olsunlar bir zillet damgası vurulmuştur—ancak Allah’tan bir ahidle veya insanlardan ahidle bundan kurtulabilirler. Onlar Allah’ın gazabına uğramış ve sefalete mahkûm olmuşlardır. Bunun sebebi de Allah’ın âyetlerini inkâr etmeleri ve peygamberleri haksız...

Ava giderken avlananlar

“Onlar tuzak kurdular; Allah da tuzak kurdu. Allah ise tuzak kuranların en hayırlısıdır” meâlindeki Âl-i İmrân sûresi 54’üncü âyeti, 151’inci Kur’an Buluşmasının konusuydu. İsa aleyhisselâm’a kurulan tuzak üzerinden âyetin bize verdiği dersleri incelerken, “mekir” kavramı...

Uhud savaşı bize neler öğretti?

Eğer bir Uhud savaşı yaşanmamış olsaydı, Kur’ân-ı Kerim’in en önemli derslerinin bir kısmından mahrum kalacaktık. Çünkü Âl-i İmrân sûresinin önemli bir bölümü Uhud savaşı ile ilgili olarak indirildi ve bu bölümler Müslümanların toplum hayatına...

Hayır yarışında Sahabeden örnekler

Abdullah b. Ömer (r.a.) Arafat’tan Cuhfe’ye indiğinde hastalanmış, canı balık çekmişti. Aradılar, sonunda ancak bir tane bulabildiler. Hanımı Safiye onu pişirip önüne koydu. O sırada bir fakir gelip Abdullah’ın yanına oturdu. Abdullah ona “Şu balığı al da...

O “Ol” deyince her şey olur

Kur'an Buluşmalarının 148'incisinde, Kur'ân-ı Kerim'in "kün feyekûn" ifadesiyle anlattığı büyük iman hakikatini Kur'ân ve kâinat âyetlerinin ışığında inceleyeceğiz.

Kâfirlerin diyar diyar dolaşması sizi aldatmasın

İnkârcı zalimler, Allah’a karşı apaçık isyan halinde olmalarına rağmen, dünyada nasıl refah içinde yüzüyor? Allah niçin onlara müsaade ediyor? Bu soru, 215. Kur’an Buluşmasının başlıca gündemiydi. Âl-i İmrân sûresinin 196-197. âyetleri bizden bu duruma aldanmamamızı...