En hayırlı ümmet / Ümmetin en hayırlıları

Son haftalarda okuduğumuz âyet-i kerimelerde ümmetin birliği, tefrika tehlikesinden korunmanın lüzumu, iyiliği teşvik edip kötülükten sakındırma görevinin önemi gibi konular üzerinde geniş şekilde durmuştuk. Buna...

Ümmetimde ihtilâf ü tefrika endişesi…

İhtilâf ve tefrika, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen Kur’an Buluşmasının ağırlıklı konusunu teşkil eden kavramlar oldu. UTESAV organizasyonuyla düzenlenen Kur’an Buluşmalarının 173’üncüsünde, bir süredir üzerinde durduğumuz...

İhtilâfa düşüp parçalanmayın!

105. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra anlaşmazlığa düşüp de parçalananlar gibi olmayın. Onlar için büyük bir azap vardır. 106. O gün kimi yüzler ağarır, kimi...

Ümmeti ümmet yapan sır

İçinizden hayra çağıran, iyiliği teşvik eden, kötülükten sakındıran bir ümmet bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerin tâ kendileridir. Âl-i İmrân sûresi, 3:104 UTESAV’ın bu defaki Kur’an Buluşmasında...

Ümmetin kurtuluşu bu âyette

İçinizden öyle bir ümmet bulunmalı ki, hayra çağırsın, iyiliği teşvik etsin, kötülükten sakındırsın. İşte onlar kurtuluşa erenlerin tâ kendileridir. Âl-i İmrân, 3:104 Kur’ân-ı Kerim’in en önemli...

Nasıl kardeş olunur?

“Allah’ın üzerinizdeki nimetini de hatırlayın ki, siz birbirinize düşman iken, kalplerinizi kaynaştırdı da Onun nimeti sayesinde kardeş oluverdiniz” buyuruluyor Âl-i İmrân sûresinin 103’üncü âyetinde. Kur’ân,...

Bu haftaki gündem kardeşlik

Kur’an Buluşmalarının bu haftaki bölümünde, Âl-i İmrân sûresinin 103’üncü âyetine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yarın (4 Kasım Cumartesi) sabahki sunumda ele alacağımız başlıca konular: Birbirine...

İhtilâflara karşı üç Peygamber emaneti

Ümmetinin pek çok ihtilâflarla karşılaşacağını haber veren Resulullah (s.a.v.), bu ihtilâflardan nasıl korunacağımızı da açıkça bildirdi. Bir hadis-i şerifinde bize Allah’ın kitabını ve kendi sünnetini...

“Cemaatten ayrılanı kurt kapar”

İslâm ümmetinin en önemli ve öncelikli konularından bazıları 170’inci Kur’an Buluşmasının gündemindeydi: Hablullah (Allah’ın ipi), i’tisâm (Kur’ân’a ve Sünnete bağlılık), cemaat, tefrika (ayrılık). Bütün bu kavramlar,...

Hep beraber Allah’ın ipine sarılmak

Hep birden Allah’ın ipine sımsıkı sarılın ve ayrılığa düşmeyin. Allah’ın üzerinizdeki nimetini de hatırlayın ki, siz birbirinize düşman iken, kalplerinizi kaynaştırdı da Onun nimeti...