Kur'an Buluşmaları

İnsanı insan yapan sır: vahiy

Nisâ sûresinin 163-164. âyetlerini okuduğumuz 274. Kur’an Buluşmasında, ağırlıklı olarak vahiy...

İlimde derinleşenlere Kur’an övgüsü

İlimde derinlik sahibi olanlara Kur’ân’ın verdiği müjdeler, 273. Kur’an Buluşmasının ana...

Kur’an ve Hadiste Hz. İsa’nın inişi

Kur’ân-ı Kerim, Hz. İsa aleyhisselâm ile ilgili olarak geçmişe ve geleceğe...

Kur’an’dan Ehl-i Kitap hakkında uyarılar

Ehl-i Kitap ve Yahudiler ile ilgili uzunca bir uyarı listesi 271....

Orta yolcuları lânetleyen âyetler

Ramazan ayının son gününün son saatlerini Kur’an Buluşmasının 270. bölümüyle mühürlemek...

Sosyal medya şeytanlarına dikkat

Kötü söz ve zulüm, 269. Kur’an Buluşmasının başlıca konuları idi.