Allah’ı zikretmek nasıl olur, nasıl olmaz?

Gökler ve yer genişliğindeki bir Cennet için yarışan ve kazananlar kimlerdir? Geçtiğimiz haftanın Kur’an Buluşmasında konumuz olan âyet, bu kimselerin özelliklerini saymaya devam ediyordu. Bu kimseler, beşeriyet icabı bir günah işledikleri takdirde hemen Allah’ı hatırlayan ve...

İmam-ı Azam’ı korkutan âyet, faizin âkıbetini anlatıyor

Uhud savaşıyla ilgili âyetlerin arasına giren ve faiz konusunda çok şiddetli ikazlar içeren âyetler, 183’üncü Kur’an Buluşmasının konusuydu. İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin “Kur’an-ı Kerim’deki en korkutucu âyet” olarak nitelediği “Kâfirler için hazırlanmış ateşten kendinizi koruyun”...

Hz. İbrahim ne idi, ne değildi?

Ey Ehl-i Kitap! İbrahim hakkında niçin tartışıp duruyorsunuz? Oysa Tevrat da, İncil de ondan sonra indirilmiştir. Hiç akıl etmiyor musunuz? Siz ki, bir parça bilginiz olan konuda tartıştınız diyelim; hiçbir bilginiz olmayan şey hakkında nasıl...

Kamu malı yiyeni ne şehitlik kurtarır, ne de şefaat

Âl-i İmrân sûresinin 161-163’üncü âyetlerini okuduğumuz 201’inci Kur’an Buluşmasında ağırlıklı konumuz “kamu malını zimmetine geçirenlerin âkıbeti” idi. Âyet-i kerime bu konuda bizi ciddî bir şekilde uyarıyor, hadis-i şerifler ise oldukça ayrıntılı bir şekilde, kamu malına...

Cimriler Cennete giremez

Allah’ın lütfuyla kendilerine verdiği şeyde cimrilik edenler bunu kendileri için hayır sanmasınlar. Aslında o kendileri için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şey, kıyamet gününde onların boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah’ındır.  Allah ise sizin...

Mürtede Allah hidayet verir mi?

Kur’an Buluşmalarının yarın sabah (23 Eylül Cumartesi) gerçekleşecek olan 165’inci bölümünde, iman ettikten sonra tekrar inkâra dönen mürtedlerin durumunu anlatan Âl-i İmrân sûresinin 86-91’inci âyetleri ele alınacak. UTESAV organizasyonuyla İİKV'nin Vefa'daki konferans salonunda cereyan edecek...
video

Herşey Allah’ın dilemesiyle olur

Kur’an Buluşmalarının 146’ncı bölümünde ağırlıklı konumuz, Allah Teâlâ’nın herşeyi kuşatan irade sıfatı idi.

Kur’an Buluşmalarında gündem yine müsteşrik tuzakları

  Kur’an Buluşmalarırnda, Ehl-i Kitabın mü’minlere karşı düşmanca tutumlarını anlatan ve hilelerine karşı dikkatimizi çeken âyetlere devam ediyoruz. 6 Mayıs Cumartesi sabahı gerçekleşecek olan 160. Kur’an Buluşmasındaki gündemimiz, Âl-i İmrân sûresinin 72-77. âyetleri. Bir kısım Yahudi...

Kur’an Buluşmalarında mübahele âyeti

Kur’an Buluşmalarının bu Cumartesi (1 Nisan) gerçekleşecek olan 155’inci bölümünde Âl-i İmrân sûresine 61’inci âyetten itibaren devam ediyoruz. Hıristiyanların İsa aleyhisselâm ile ilgili iddialarını reddederek sözün doğrusunu açıklayan Kur’ân-ı Kerim, bu âyetinde de, Hıristiyanları, iddialarında...

Eğitimciler ve yöneticiler için tükenmez bir hazine

Mağlûbiyetle sonuçlanan Uhud harbinin ertesi günü, Resulullah mü’minleri yeni bir sefer için çağırdı. Ancak bu sefere sadece birgün önceki savaşa katılmış olanlar katılacaktı. Çoğu ağır şekilde yaralı olan bu insanlar, hiç tereddütsüzce Resulullah’ın arkasına düşüp...