Kur’an Buluşmalarında gündem yine müsteşrik tuzakları

  Kur’an Buluşmalarırnda, Ehl-i Kitabın mü’minlere karşı düşmanca tutumlarını anlatan ve hilelerine karşı dikkatimizi çeken âyetlere devam ediyoruz. 6 Mayıs Cumartesi sabahı gerçekleşecek olan 160. Kur’an Buluşmasındaki gündemimiz, Âl-i İmrân sûresinin 72-77. âyetleri. Bir kısım Yahudi...

55. Tehaddî: Kur’ân meydan okuyor-1

Bakara sûresinin 23. âyetilyle ilgili Kur'ân Buluşması notları.

Hayır yarışında Sahabeden örnekler

Abdullah b. Ömer (r.a.) Arafat’tan Cuhfe’ye indiğinde hastalanmış, canı balık çekmişti. Aradılar, sonunda ancak bir tane bulabildiler. Hanımı Safiye onu pişirip önüne koydu. O sırada bir fakir gelip Abdullah’ın yanına oturdu. Abdullah ona “Şu balığı al da...

Kâfirlerin diyar diyar dolaşması sizi aldatmasın

İnkârcı zalimler, Allah’a karşı apaçık isyan halinde olmalarına rağmen, dünyada nasıl refah içinde yüzüyor? Allah niçin onlara müsaade ediyor? Bu soru, 215. Kur’an Buluşmasının başlıca gündemiydi. Âl-i İmrân sûresinin 196-197. âyetleri bizden bu duruma aldanmamamızı...

Eğitimciler ve yöneticiler için tükenmez bir hazine

Mağlûbiyetle sonuçlanan Uhud harbinin ertesi günü, Resulullah mü’minleri yeni bir sefer için çağırdı. Ancak bu sefere sadece birgün önceki savaşa katılmış olanlar katılacaktı. Çoğu ağır şekilde yaralı olan bu insanlar, hiç tereddütsüzce Resulullah’ın arkasına düşüp...

Kur’an Buluşmalarında mübahele âyeti

Kur’an Buluşmalarının bu Cumartesi (1 Nisan) gerçekleşecek olan 155’inci bölümünde Âl-i İmrân sûresine 61’inci âyetten itibaren devam ediyoruz. Hıristiyanların İsa aleyhisselâm ile ilgili iddialarını reddederek sözün doğrusunu açıklayan Kur’ân-ı Kerim, bu âyetinde de, Hıristiyanları, iddialarında...

Kıssalar nasıl okunur, nasıl okunmaz?

İşte bunlar dosdoğru kıssalardır. Allah’tan başka hiçbir tanrı yoktur; ve Allah, yegâne Azîz ve Hakîm olandır. Eğer yüz çevirirlerse, şüphesiz Allah o bozguncuları hakkıyla bilmektedir. Âl-i İmrân, 3:62-63 Kur’ân’ın en önemli mesajlarını içeren “kıssalar,” geçtiğimiz Cumartesi günkü...

İyiliğin en yüksek mertebelerine nasıl çıkılır?

“Sevdiğiniz şeylerden bağışta bulunmadıkça birr’e ermiş olmazsınız. Sizin hayır için harcadığınız herşeyi ise Allah bilir.” Âl-i İmrân, 3:92 Bu haftaki Kur’an Buluşmasında ağırlıklı konumuzu, iyiliğin en üst derecesi olan “birr” teşkil ediyor. Yarın (30 Eylül Cumartesi) sabah...

Ümmetin kurtuluşu bu âyette

İçinizden öyle bir ümmet bulunmalı ki, hayra çağırsın, iyiliği teşvik etsin, kötülükten sakındırsın. İşte onlar kurtuluşa erenlerin tâ kendileridir. Âl-i İmrân, 3:104 Kur’ân-ı Kerim’in en önemli kavramlarından “emr-i bilma’ruf ve nehy-i anilmünker” kavramları, yarınki (11 Kasım...

Kur’an Buluşmasında buluşuyoruz

Bu hafta sonu (18 Mart Cumartesi) gerçekleşecek olan 153. Kur’an Buluşmasında, konumuz Âl-i İmrân sûresinin 56-58. âyetleri. Bu âyetlerde Yüce Allah, İsa aleyhisselâmı tekzip edenlerin âkıbetini haber verirken, iman edip amel-i salih işleyenlerin de mükâfatlarından...