İyilikte yardımlaşmak

İyilik ve takvâda yardımlaşın; günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayın.Mâide, 5:2 ÜMİT ŞİMŞEK KUR’ÂN’IN öğütleri içinde öylesine özlü öğütler vardır ki, bunlardan herhangi biri,...

Dünyadan nasibimiz

Karun'a verilen öğütler arasında "Dünyadan nasibini unutma" sözünü de Kur'an bize naklediyor. Fakat bu "nasip" hangi nasip?

Müslümanın yürüyüşü

Rahmân’ın kulları yeryüzünde alçakgönüllülükle yürürler.Furkan Sûresi, 25:63 ÜMİT ŞİMŞEK KUR’ÂN’DA “Rahmân’ın kulları” olarak anılan seçkin kulların bazı önemli özellikleri, bu âyet ile...

Tek kelimelik bir Kur’an reçetesi: “Yeter”

Ne  bağışlayacaklarını sana soruyorlar. “İhtiyaçtan fazlasını” de. İşte, Allah, düşünmeniz için âyetleri size böyle açıklıyor. Bakara Sûresi, 2:219 ÜMİT ŞİMŞEK İHTİYAÇ içinde bulunanları gözetmek, Allah’ın kendisine verdiği nimetlerden başkalarına da bağışta bulunmak hususunda Kur’ân’ın pek çok teşvikleri...

Mü’minin bakışı

Sen onları yüzlerinden tanırsın.Bakara Sûresi, 2:273 ÜMİT ŞİMŞEK İLK ANLAMIYLA Hz. Peygambere hitap eden bu cümle, daha geniş anlamıyla mü’minleri de kapsıyor. Onların, imanlarından...

Mü’mine güzellik yaraşır

Onlar, sözü dinler ve en güzeline uyarlar. Zümer Sûresi, 39:18 ÜMİT ŞİMŞEK Yüce Allah’ın, kitabında övgüyle tarif ettiği kulların bir özelliği de, (1) sözü, yani Allah’ın kelâmını dinlemek, (2) sonra da, dinlediği şeyin en güzeline uymak şeklinde anlatılıyor. Bu öylesine...

Vermeyi öğrenmek

Kur'ân, sadece bolluk zamanında değil, darlık zamanında da Allah için harcayanları anlatıyor.

Allah’ın hoşnutluğu böyle kazanılır

Onun rızasına erişmek için vesile arayın.Maide Sûresi, 5:35 ÜMİT ŞİMŞEK BU, iman edenlere, Rabbimizin bir hitabı: “Onun rızasına erişmek için vesile arayın.”

Moral veren haberler

Peygamberlerin haberlerinden senin kalbine sebat verecek ne varsa Biz sana anlatıyoruz. Bu kitapta da sana hakkın tâ kendisi, mü’minler için bir öğüt ve hatırlatma gelmiştir.Hûd Sûresi, 11:120

Mü’minin namusu

Onu işittiğinizde, mü’min erkeklerin ve mü’min kadınların birbirleri hakkında iyi şeyler düşünerek, “Hâşâ, bu düpedüz iftiradır” demeleri gerekmez miydi? Nur Sûresi, 24:12 ÜMİT ŞİMŞEK MÜ’MİNLERİN toplum hayatı için zehir etkisine sahip bir tehlikeye bu âyet dikkatimizi çekiyor....