Çoğunluğa uyma!

Yeryüzündekilerin çoğunluğuna uyacak olursan seni Allah yolundan saptırırlar. Onlar ancak zan peşinden gider ve uydurup dururlar. En’âm Sûresi, 6:116 ÜMİT ŞİMŞEK BÜTÜN ÇAĞLARA ışık tutacak bir ilkeyi mü’minlere ders veren bu âyet, insan toplumlarının önemli bir problemine...

Müslümanın üç büyük düşmanı: cimrilik, bencillik ve zulüm

“Yahudiler ve Yahudi tabiatlılar başta olmak üzere, İslâm düşmanları, Müslümanlara karşı herkesi gizli veya açık şekilde destekleyebilirler; bunu yaparken kendi inanç ve ilkelerine sadık kalma gibi bir dertleri yoktur.” Bu, yeni dönemin ilk Kur’an Buluşmasında...

Candan aziz Peygamber

Yüzyılların ötesinden sâlatlar ve selâmlar gider ve gelir. Yüzyıllar boyunca dünyanın her karışında, atmosferin her zerresinde bu salât ve selâmlar yankılanır. Nihayet sevgililerin kavuştuğu bir ebedî âlem açılır. Allah’ın rahmetiyle başlayan bir öykü, Allah’ın rahmetiyle biter.

Yardımlaşalım, ama nerede ve nasıl?

KUR’ÂN’IN öğütleri içinde öylesine özlü öğütler vardır ki, bunlardan herhangi biri, dünyayı huzur içinde yaşanır hale getirmek için tek başına yetebilir. O öğütlerden biri: “İyilik ve takvâda yardımlaşın; günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayın.”

Hiçlikten sonsuzluğa

  Rahmân, Kur’ân’ı öğretti. Rahmân Sûresi, 55:1-2 Ümit Şimşek ÖNCEKİ bölümde (bk. Alemlerde Bir Nokta), gökyüzündeki bir nokta, bize âlemin büyüklüğünü ve bizim bu âlem içindeki küçüklüğümüzü hatırlattı. Fakat bu, sadece “uzay” boyutunu içeren bir hatırlatma idi. Hadisenin bir de...

Âlemlerde bir nokta

  Bu kitabın, Âlemlerin Rabbi tarafından indirildiğinde hiçbir şüphe yoktur Secde Sûresi, 32:2 Görecek gözü olanlar, ibret alın. Haşir Sûresi, 59:2 Ümit Şimşek KUR’ÂN OKUMAK, bir kitabın sayfalarını çevirip dudaklarımızı hareket ettirmek kadar basit bir iş gibi gelir bize. Gerçi...

Görmüyor musun kendilerini temize çıkaranları?

“Görmüyor musun kendilerini temize çıkaranları?” sorusu, geçkiğimiz haftanın Kur’an Buluşmasında bizi zorlu bir nefis muhasebesine sevk etti. Nisâ sûresinin 50. âyetinde geçen bu soru ışığında kendimize baktığımızda, hiç de iç açıcı olmayan manzaralarla karşılaştık. “Ben” veya...

Başarıda liderin payı abartılmamalı

Bir topluluğun emekleriyle vücuda gelen neticelerin, eser ve zaferlerin şerefini bütünüyle liderlere mal eden ve böylece toplum hayatının muhtelif kesimlerinde çeşit çeşit istibdatlara yol açan, hattâ şirk’e kadar varabilen bir anlayışın yanlışlığını, Bediüzzaman Said...

Zulmedenlere meyletmeyin

Zulmedenlere meyletmeyin; yoksa ateş size de dokunur. Sizin Allah’tan başka dostunuz zaten yoktur; sonra kimseden yardım görmezsiniz. Hûd Sûresi, 11:113 ÜMİT ŞİMŞEK ADALET, varlık âleminin en esaslı bir kanunu ve bir mü’minin en başta gelen bir özelliğidir....

İsraf, insanı nasıl şeytana kardeş yapar?

Dünyamız bugünkü nüfusundan kat kat fazlasını barındıracak imkânlara ve besleyecek kaynaklara sahip; fakat bir azınlığın bilinçsiz ve bencil kullanımı sebebiylevar olan kaynaklar tükeniyor.