Bütün bunları yapan bir ümmî zat!

O zât (a.s.m.), öyle bir şeriat ve bir İslâmiyet ve bir ubudiyet ve bir dua ve bir davet ve bir iman ile meydana çıkmış ki, onların ne misli var ve ne de olur.

Düşmanları bile ona inanmak zorunda

Düşmanları bile onun güzel ahlâklı olduğunu itiraf ediyor. Güzel ahlâklı olan, Allah adına yalan söyleyip de “Ben Allah’ın elçisiyim” demez. Öyleyse düşmanları da onu tasdik etmeye mecburdur.

Kur’an’dan sonraki en büyük mucize

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın Kur’andan sonra en büyük mucizesi, kendi zâtıdır.

Cennet için onun bir duâsı yeter

Nasıl ki onun risaleti şu dâr-ı imtihanın açılmasına sebebiyet verdi. Öyle de, onun ubudiyeti dahi öteki dârın açılmasına sebeptir.

Yüzlerce yıla sığmayan işler

Haydi, yüzer feylesofu alsınlar, oraya gitsinler, yüz sene çalışsınlar. O zâtın, o zamana nisbeten bir senede yaptığının yüzden birisini acaba yapabilirler mi?

İliklere kadar işlemiş müşrik ruhu: astroloji (3)

Kendisine şahdamarından daha yakın Rabbinin ortaksız rububiyetini dikkate almayan insanlar, işlerinde gökyüzünün taşlarından medet umuyorlar ve onlara yakıştırdıkları olağanüstü güçlerden ödün vermek istemiyorlar!

Saadet Asrına hayalî bir seyahat

Hayalimize binip Arap Yarımadasına gidiyor ve Resulullah’ı (a.s.m.) iş başında seyrediyoruz.

Yeni yılda burçlar hiçbir iş yapmayacak (2)

“Yeni yılda burçlar ne getirip ne götürecek?” diye merak edenler, bu yazıda sorunun kesin ve net cevabını bulacaklar.

Burçlar nedir, ne değildir? (1)

Yeni bir yıl ile beraber Allah’ın yarattığı zamanlardan bir zaman dilimine daha girerken, bu zaman dilimini “burçlar” adı adı verilen bir ilâh sistemine peşkeş çekmek isteyenlerin çabaları sınır tanımıyor.

Hadis böyle öğretilir!

Risale-i Nur’un mü’min gönüllerinde Sünnet-i Seniyyeye ve onu bize ulaştıran kaynaklara karşı nasıl bir hürmet ve muhabbet yerleştirdiğini görmek isteyenler, bu örneklere baksınlar.