Ana Sayfa İlahiyat Kur'an ve Sünnet ışığında Risale-i Nur hareketinin dünü, bugünü, yarını

Kur'an ve Sünnet ışığında Risale-i Nur hareketinin dünü, bugünü, yarını

İman hizmeti koruyucu içermemeli

- 19 - ÜMİT ŞİMŞEK İçi boşalan dâvâların imdadına düşman yetişir. Bu, ya bizzat dâvânın, ya da müntesiplerinin kofluğundan ileri gelen bir çaresizliğin...

Risale-i Nur talebelerinin en çetin imtihan alanı: siyaset

- 18 – ÜMİT ŞİMŞEK Her zaman her yerde olduğu gibi Risale-i Nur cemaatlerinde de sürekli ihtilâf sebebi olmuş bir şey varsa o...

Risale-i Nur cemaatleri FETÖ fitnesinin muhasebesini yapmak zorunda

ÜMİT ŞİMŞEK - 17 - Bünyesinden FETÖ gibi bir tedhiş örgütünü çıkarmış olmak, hiç şüphesiz, bir cemaatin başına gelebilecek talihsizliklerin en kötüsüdür ve...

Tek kitaplı olmanın dayanılmaz cazibesi ve sonuçları

ÜMİT ŞİMŞEK - 16 - Risale-i Nur talebelerinin tamamı değilse bile önemli bir kısmı arasında hâlâ tartışılmakta, hattâ tartışılamamakta olan bir konu var...

Mehdîlik sevdası ve Risale-i Nur’a maliyeti

ÜMİT ŞİMŞEK - 15 - Risale-i Nur hareketinin doğuşundan bugüne kadar takip ettiği seyri bir bütün halinde göz önüne getirdiğimizde dikkatimizi çekecek olan...

“Vahyin hizmetini gören şümullü ilhamlar”

- 14 - ÜMİT ŞİMŞEK Bundan önceki bölümü kaleme alırken, bazılarının Risale-i Nur’u ilhamdan daha üst bir mertebeye taşımak için keyfî bir surette...

RİSALE-İ NUR BEŞER KELÂMIDIR

ÜMİT ŞİMŞEK - 13 - Risale-i Nur Külliyatından herhangi bir eserin kapağına baktığınızda, kitap isminin altında, “Müellifi: Bediüzzaman Said NursΔ yazısını görürsünüz. Bu,...

Hayalî Ziyaeddin’den Hayalî Bediüzzaman’a gelişimizin kısa bir hikâyesi

ÜMİT ŞİMŞEK -12- İmamların imtihanı İmam Şafiî henüz delikanlı çağında iken fetvâ verecek bir mertebeye ulaşmış bir ilim âşıkı...

Bu eserler böyle mi okunmalı?

ÜMİT ŞİMŞEK -11- Sebilürreşad’daki “Kur’ân-ı Azîmüşşanın Hakimiyet-i Mutlakası” başlıklı makalesinde şeriat kitaplarının şeffaf bir şekilde Kur’ân’ı göstermesi gerektiğini yazan Bediüzzaman Said Nursî, arkasında...

Bir Kur’ân okuma rehberi olarak Risale-i Nur

ÜMİT ŞİMŞEK - 10 - Risale-i Nur’un çok kısa bir tarifi yapılacak olsa, herhalde ona en fazla yakışacak olan tarif, “Kur’ân okuma rehberi”...