Ana Sayfa İlahiyat Kur'an ve Sünnet ışığında Risale-i Nur hareketinin dünü, bugünü, yarını

Kur'an ve Sünnet ışığında Risale-i Nur hareketinin dünü, bugünü, yarını

“Vahyin hizmetini gören şümullü ilhamlar”

- 14 - ÜMİT ŞİMŞEK Bundan önceki bölümü kaleme alırken, bazılarının Risale-i Nur’u ilhamdan daha üst bir mertebeye taşımak için keyfî bir surette...

RİSALE-İ NUR BEŞER KELÂMIDIR

ÜMİT ŞİMŞEK - 13 - Risale-i Nur Külliyatından herhangi bir eserin kapağına baktığınızda, kitap isminin altında, “Müellifi: Bediüzzaman Said NursΔ yazısını görürsünüz. Bu,...

Hayalî Ziyaeddin’den Hayalî Bediüzzaman’a gelişimizin kısa bir hikâyesi

ÜMİT ŞİMŞEK -12- İmamların imtihanı İmam Şafiî henüz delikanlı çağında iken fetvâ verecek bir mertebeye ulaşmış bir ilim âşıkı...

Bu eserler böyle mi okunmalı?

ÜMİT ŞİMŞEK -11- Sebilürreşad’daki “Kur’ân-ı Azîmüşşanın Hakimiyet-i Mutlakası” başlıklı makalesinde şeriat kitaplarının şeffaf bir şekilde Kur’ân’ı göstermesi gerektiğini yazan Bediüzzaman Said Nursî, arkasında...

Bir Kur’ân okuma rehberi olarak Risale-i Nur

ÜMİT ŞİMŞEK - 10 - Risale-i Nur’un çok kısa bir tarifi yapılacak olsa, herhalde ona en fazla yakışacak olan tarif, “Kur’ân okuma rehberi”...

Nasıl meal okuyalım: 2

ÜMİT ŞİMŞEK - 9 - Meal okuyalım diyoruz, ancak bunu sıradan bir okuma değil, ömür boyu sürecek bir ders şeklinde düşünmek daha doğru...

Nasıl meal okuyalım: 1

ÜMİT ŞİMŞEK - 8 - Mü’minlerin annesi Ümmü Seleme (r.a.) birgün saçını taratıyordu. O sırada mescidden Resulullahın (s.a.v.) sesi işitildi.

Kur’ân’ı “anlamak için” okumak: her mü’minin önündeki görev

ÜMİT ŞİMŞEK - 7 - Willow Wilson, ateist bir ailede hayata gözünü açmış ve tamamen ateist bir atmosferde yetişmiş Amerikalı bir hanım yazar...

Kur’ân okumada bir Sahabe formülü: önce iman, sonra Kur’ân

ÜMİT ŞİMŞEK - 6 - Kur’ân’ı okumak, öğrenmek, anlamak ve yaşamak, ilk nesillerin, bilhassa Ashab-ı Kiramın hayatlarına yön veren yegâne gaye idi. Onlar...

İlk nesillerin Kur’ân’a bakışına kısa bir bakış

ÜMİT ŞİMŞEK - 5 - Bediüzzaman, Sözler adlı eserinin 33’üncü Sözünde, okuyucuyu varlık âleminin bütün tabakalarında, Kur’ân âyetlerinin ışığında engin bir tefekkür seyahatine...