Cennet için onun bir duâsı yeter

Nasıl ki onun risaleti şu dâr-ı imtihanın açılmasına sebebiyet verdi. Öyle de, onun ubudiyeti dahi öteki dârın açılmasına sebeptir.

3. Kâinat onsuz olamaz

Şimdi bak: Onun neşrettiği nur ile o matemhane-i umumî, şevk ve cezbe içinde bir zikirhaneye inkılâb etti. . . .

Düşmanları bile ona inanmak zorunda

Düşmanları bile onun güzel ahlâklı olduğunu itiraf ediyor. Güzel ahlâklı olan, Allah adına yalan söyleyip de “Ben Allah’ın elçisiyim” demez. Öyleyse düşmanları da onu tasdik etmeye mecburdur.

Her derdin devâsı Sünnette

Sünnet-i Seniyye, edeptir. Hiçbir meselesi yoktur ki, altında bir nur, bir edep bulunmasın

Ona niçin “Habibullah” deniyor?

Cemîl-i Zülcelâl, Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm’ı sever ve derecata göre, ona benzeyenleri dahi sever. Neden diyorsanız, işte size madde madde bunun gerekçesi...

Peygamberimizin beşeriyeti ve manevî şahsiyeti

Peygamberimizin akıllara sığmayan büyüklüğünü anlayamayanlar, onun beşerî şahsiyetinde takılıp kalıyor, manevî şahsiyetini hesaba katmıyor.

Hadis böyle öğretilir!

Risale-i Nur’un mü’min gönüllerinde Sünnet-i Seniyyeye ve onu bize ulaştıran kaynaklara karşı nasıl bir hürmet ve muhabbet yerleştirdiğini görmek isteyenler, bu örneklere baksınlar.

Elçiliği dünyanın, kulluğu âhiretin sebebi

Nasıl ki onun risaleti şu dâr-ı imtihanın açılmasına sebebiyet verdi, “Levlâke...” sırrına mazhar oldu. Onun gibi, ubudiyeti dahi öteki dâr-ı saadetin açılmasına sebebiyet verdi.

Altı cümlede Risalet-i Muhammediye

Âhirzaman Peygamberinin (a.s.m.) hakkaniyeti birkaç cümle içinde ispat edilir mi?

Kâinat onsuz olur mu, olmaz mı?

Resulullah (a.s.m.) olmazsa bu kâinat da olmaz; bunu hiçbir itiraza mahal bırakmayacak şekilde açıklamak, Risale-i Nur'un en önemli özelliklerindendir.