Bir salâvat hazinesi: Risale-i Nur (2)

Risale-i Nur Külliyatında yer alan salâvatlar ve mealleri.

Bir salâvat hazinesi: Risale-i Nur (1)

Risale-i Nur, bir iman, tefekkür ve ubudiyet hazinesi olmanın yanı sıra, bir de salâvat hazinesidir.

Milyarlarca kulun ibadeti kadar makamı var

O tek şahsiyet-i Muhammediye (a.s.m.), yüzer milyon, belki milyar âbid-i muhsin kadar küllî bir ubudiyete ve füyuzâtına mazhar bir makam kazanması, o zâtın risaletine pek kuvvetli şehadet edip imza basar.

Bütün ümmetin sevabı onun defterinde

Şahsiyet-i mâneviye-i Muhammediye (a.s.m.), kâinatın mânevî bir güneşidir.

Niçin herşey ona salât ediyor?

Yatsı namazından sonra gece âlemine giren Kâinat Seyyahı bir de ne görsün: herşey küçülmüş, görünmez olmuş. Görünen ve âlemi nurlandıran bir tke şey var: Şahsiyet-i maneviye-i Muhammediye (a.s.m.)!

Resulullah niçin kâinatın varlığına sebeptir?

Onun evsâfı ve şahsiyet-i mâneviyesi işaret eder, belki gösterir ki, o zât kâinatın illet-i gaiyesidir.

Kâinatın en büyük hakikati: Risalet-i Muhammediye

Resulullah’ın “hakikat-i Muhammediye” tabir edilen küllî şahsiyet-i mâneviyesi ve makam-ı kudsîsi, iki cihanın en parlak bir güneşidir.

Çekirdekten ağaca bak

Resulullah’ın beşeriyeti bir çekirdektir. Risalet vazifesiyle parlayan mahiyeti ise, o çekirdekten çıkan ve daima gelişmekte olan büyük bir ağaçtır.

Tarihler onu anlatamaz

Siyer kitaplarında onun beşeriyetine ait hal ve hadiseleri okurken, daima başımızı kaldırıp onun manevî şahsiyetine bakmalıyız.

Peygamberimizin beşeriyeti ve manevî şahsiyeti

Peygamberimizin akıllara sığmayan büyüklüğünü anlayamayanlar, onun beşerî şahsiyetinde takılıp kalıyor, manevî şahsiyetini hesaba katmıyor.