Hadisi Buharî’de görmek, Sahabeden işitmek gibidir

Peygamberimizin hadisleri, her asırda binlerce muhakkik âlimin incelemesinden geçerek bize kadar ulaşmış bulunuyor.

Hadisler sağlam olarak bize nasıl ulaştı?

Resulullah’ın hadisleri, binlerce hadis imamı, allâme ve muhakkiklerin elinden geçerek ve inceden inceye araştırılarak güvenilir bir halde bize kadar geldi.

Sünnete uymamanın üç vahim sonucu

Sünnete ittibâ etmeyen, tembellik ederse hasâret-i azîme, ehemmiyetsiz görürse cinayet-i azîme, tekzibini işmam eden tenkit ise dalâlet-i azîmedir.

Resulullah’a benzemenin iki yolu

Onun Sünnetine uymak ve fiil ve hareketlerde ona benzemeye çalışmak, insanlık için en büyük maksat ve en mühim vazifedir.

Her derdin devâsı Sünnette

Sünnet-i Seniyye, edeptir. Hiçbir meselesi yoktur ki, altında bir nur, bir edep bulunmasın

Sünnetin en küçük âdâbı kalbi nurlandırır

Sünnetin en küçük âdabına bile riayet eden ondan bir feyiz alır. Şeâir ise Sünnetin en önemli kısmıdır; onun terkiyle bütün ümmet sorumluluk altına girer.

“Allah beni sevsin” diyen Peygambere uysun

Sünnet-i Seniyyeye ittibâı kendine âdet eden, âdâtını ibadete çevirir, bütün ömrünü semeredar ve sevabdar yapabilir.

Kur’ân’ın “Müfessir-i Hakikîsi” kim?

Risale-i Nur okuyan her sınıftan insanlar, kendiliğinden denecek derecede tabiî bir süreç içinde Hadis ilimleriyle ilgili çok önemli bilgilerle donanıyorlar.

Ona niçin “Habibullah” deniyor?

Cemîl-i Zülcelâl, Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm’ı sever ve derecata göre, ona benzeyenleri dahi sever. Neden diyorsanız, işte size madde madde bunun gerekçesi...

İnsan neslinin şanlı bülbülü

Sâni’-i Mevcudat, bütün mevcudatta intişar eden tecellî-i muhabbetin bütün envâını bir noktada, bir aynada görmek için onu Miraca çağırdı.