Kur’ân’ın “Müfessir-i Hakikîsi” kim?

Risale-i Nur okuyan her sınıftan insanlar, kendiliğinden denecek derecede tabiî bir süreç içinde Hadis ilimleriyle ilgili çok önemli bilgilerle donanıyorlar.