7. Kâinat kitabı muallimsiz olmaz

Birşeyin neticesi evvel düşünülür; Resulullah da (a.s.m.) vücuden en âhir, mânen en evveldir.