Allah’ın mülkünde istibdada yer yok

En'âm sûresinin 3-5. âyetlerini okuduğumuz 336. Kur'an Buluşmasının özeti ve video kaydı. Allah Teâlânın sınırsız ve ortaksız rububiyeti ile inkârcıların bu gerçek karşısındaki tutumları, 336. Kur’an Buluşmasının gündemindeydi. UTESAV tarafından düzenlenen ve YouTube’un Erdemli Hayat kanalından canlı olarak yayınlanan Buluşmada okuduğumuz...

İntihar salgınında anahtar medyanın elinde

Bilimsel çalışmalar, sorumlu davrandığı takdirde medyanın intiharları büyük ölçüde önleyebileceğini gösteriyor. Toplumda intiharların salgın haline gelmesinde de, önlenmesinde de baş rolü medyanın oynadığı, yüzlerce bilimsel çalışma ile ispatlandı. Lokman Hekim Üniversitesinden Dr. Ayşe Altunbay, bu konudaki bilimsel çalışmalara atıfta bulunan bir...

Hadislerle hayat bulanlar için muhteşem bir eser

M. Yaşar Kandemir hocanın 1000 hadis-i şerifi açıklamalarıyla birlikte topladığı eseri okuyucuyla buluştu. Ünlü Hadis âlimi Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, hayatın belli başlı alanlarında bize yol gösteren 1000 hadis-i şerifi bir kitapta topladı. Tahlil Yayınları arasında okuyucuyla buluşan eser “Hayatımıza...

Âyetlerin rehberliğinde bir kâinat gezisi

En'âm sûresinin 1-2. âyetlerini okuduğumuz 335. Kur'an Buluşmasının özeti ve tam video kaydı. En’âm sûresinin ilk âyetleri 335. Kur’an Buluşmasında bize kısa bir kâinat turu yaptırdı. Gökten, yerden ve insandan bahseden âyetleri okurken, görüntülerin de yardımıyla, hayalimizde göklerin büyüklüğünü ve yerin...

Övülmekten hoşlananlara İmam Gazâlî formülü

İMAM GAZÂLÎ Bil ki, insanların çoğu, halkın tenkidinden korktuklarından ve övülmeyi sevdiklerinden dolayı helâk olmuşlardır. Binaenaleyh onların bütün hareketleri, halkın rızasına uygun olan nesneye bağlanmıştır. Bunu da halkın tenkidinden korkarak, onların övgülerini umarak yapıyorlar. Bu helâk edici hareketlerdendir. Bunu tedavi...

Görüp de inkâr edenler | İman edip de görmeyenler

İnkâr edenler görmedi mi: Gökler ve yer bitişik iken Biz onları birbirinden ayırdık. Enbiyâ Sûresi, 21:30 ÜMİT ŞİMŞEK KUR’ÂN’IN yüzyıllar sonrasına hitap ettiği en ziyade aşikâr olan ifadelerinden biri de bu âyetin şu cümlesidir. Zira zamanımızın bilgilerinden yoksun bir şekilde yapılacak açıklamalar,...

Müziğin sırrı

Ard arda dizilen sesler nasıl oluyor da bizim ruhumuzda bir musiki etkisi bırakıyor? Nasıl oluyor da bu sesler bizi etkiliyor, çeşit çeşit duyguları harekete geçiriyor, bizi alıp başka âlemlere götürüyor? ÜMİT ŞİMŞEK İnsanın en anlaşılmaz yönlerinden birisi, onun müzikle olan ilgisidir....

Yüzde 10 bizi nasıl bozar?

Medyanın ahlâk ölçütlerimizi zorlamakta bu kadar ısrarlı davranmasını sebepsiz mi zannediyorsunuz?

En’âm sûresinin müjdeleri

Bir defada inen en uzun sûre olan En'âm sûresine giriş yaptığımız 334. Kur'an Buluşmasının özeti ve video kaydı. 2022 yılının ilk gününe isabet eden 334. Kur’an Buluşmasında En’âm sûresine giriş yaptık. En’âm sûresi, bir defada inen yegâne uzun sûre idi ve...

Zabelka’nın pişmanlığı

Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan bombaları kutsayan rahip Zabelka, sonraki yıllarını yaptığı işin pişmanlığı içinde geçirdi. Diğerlerinin ise pişmanlık diye bir derdi yoktu.

Bir medeniyet böyle kuruldu

Mâide sûresini toplu olarak incelediğimiz 333. Kur'an Buluşmasının özeti ve tam video kaydı. 2021 yılının son Kur’an Buluşmasında, geçen hafta bitirdiğimiz Mâide sûresinin toplu bir değerlendirmesi yapıldı. UTESAV organizasyonuyla gerçekleşmekte olan Kur’an Buluşmalarının 333. bölümünü teşkil eden dersimizde yaptığımız tesbitlerden bazıları: Mâide...

Hz. İsa’nın şahitliği, Allah’ın hükmü, bizim nasibimiz

Mâide sûresinin 116-120. âyetlerini okuduğumuz 332. Kur'an Buluşmasının özeti ve video kaydı Kur’an Buluşmalarının 332. bölümünde konumuz Mâide sûresinin son âyetleri idi. Bu âyetlerde İsa aleyhisselâmın Mahkeme-i Kübrâdaki sorgusu ve Yüce Allah’ın hükmü şu şekilde yer alıyor: Peygamberleri huzurunda topladığı gün, Allah...

Herkese yetecek bir ömür

Düşünüp de ibret alacak olan kimseye yetecek kadar bir ömrü Biz size vermedik mi? Fâtır Sûresi, 35:37 ÜMİT ŞİMŞEK İNKÂR ehlinin Cehennem ateşinde bağrışıp durmalarına alacakları cevap işte bu… Onlar tekrar dünyaya dönüp de cinayetlerini telâfi etmek istemektedirler. Fakat zaten geldikleri yer...

Mâide (sofra) mucizesinden günümüze dersler

İsa aleyhisselâmın sofra mucizesine dair Mâide 112-115. âyetleri okuduğumuz 331. Kur'an Buluşmasının özeti ve video kaydı UTESAV’ın Kur’an Buluşmalarında geçtiğimiz haftanın konusu İsa aleyhisselâmın sofra mucizesi idi. 11 Aralık Cumartesi sabahı canlı olarak YouTube’un Erdemli Hayat kanalından yayınlanan Buluşmada, Mâide sûresinin...

“Kur’ân’ın Mü’minlere Diriliş Çağrısı”

Kur'ân-ı Kerimin "Ey iman edenler!" hitabıyla başlayan 90 âyeti, açıklamalarıyla birlikte bir kitapta toplandı. Ülkemizin önde gelen hadis hocalarından Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, Kur’ân-ı Kerimin “Ey iman edenler” hitabıyla başlayan âyetlerini, açıklamalarıyla birlikte bir kitapta topladı. “Kur’ân’ın Mü’minlere Diriliş Çağrısı”...

Hayatın merkezinde Sünnet olmalı

Hadis'i ihmal ederek Kur'ân'a yönelmeye çalışanlar, insanları Kur'ân'a yaklaştırmıyor, bilâkis ondan uzaklaştırıyor. Sadece Kur'an'a yönelerek problemleri çözmek mümkün olsaydı, dünyanın en problemsiz toplumu olurduk.

Ortakların pişmanlığı

İnkâr edenler, “Ne bu Kur’ân’a inanırız, ne de ondan öncekilere” dediler. Sen o zalimleri Rablerinin huzurunda durduruldukları zaman bir görsen! Birbirlerine söz yetiştirmektedirler. Güçsüz olanlar, büyüklük taslayanlara derler ki: “Siz olmasaydınız biz mü’min olmuştuk.”Büyüklük taslayanlar da güçsüzlere derler ki:...

Hz. İsa’nın şahitliği

Mâide sûresinin 109-111. âyetlerini okuduğumuz 330. Kur'an Buluşmasının özeti ve video kaydı. Mahşer gününde peygamberlerin, özellikle İsa aleyhisselâmın şahitliğini tasvir eden âyetler, 330. Kur’an Buluşmasının gündemindeydi. 4 Aralık Cumartesi sabahı YouTube’un Erdemli Hayat kanalından yayınlanan Buluşmada, Mâide sûresinin şu mealdeki 109-111....

İyi arkadaş, iyi komşu

Günlük hayatın boğucu ve baş döndürücü meşgalelerinden bir an için olsun bizi çekip kurtaracak ve hayatımıza anlam katacak kısa bir tefekkür seansı için bu köşeyi açmış bulunuyoruz. Burada her gün bir âyet, hadis, vecize, bir soru gibi düşündürücü bir metin...

SUNGUR AĞABEY

Üstadının rahle-i tedrisine gencecik bir Anadolu çocuğu olarak girdi, bu dünyadan Cumhurbaşkanıyla, Başbakanıyla, Diyanet İşleri Başkanıyla birlikte bir milletin “ağabeyi” olarak ayrıldı.