Bulutlar ne kadar ağır?

Rüzgârı rahmetinin önünde müjdeci gönderen de Odur. Nihayet o rüzgâr ağır bulutları yüklendiğinde Biz onu ölü beldelere gönderir, sonra ondan suyu indirir, o suyla da yerden her türlü ürünü çıkarırız. Ölüleri de kabirlerinden Biz...

Eğlenen insanların yaklaşan hesapları

Bir ömrün hesabına hazırlanmayanlar, bir gaflet gecesinin hazırlığına haftalar öncesinden başlıyorlar. Kim daha çok saptırırsa, rating savaşlarının galibi ilân ediliyor.

Kimlerden uzak duralım?

Şehvetlerinin peşine düşenler, sizin de büsbütün yoldan çıkmanızı ister. Nisâ Sûresi, 4:27 BİR ÖNCEKİ âyet-i kerime (bkz. https://yazarumit.com/kimlerle-resim-cektirelim/), Allah’ın bize yakıştırdığı ve bizi iletmek istediği yolu bildiriyordu: Bizden öncekilerin yolu. Kendilerine Allah’ın nimetler bağışladığı bahtiyar kulların yolu. Bu...

Kimlerle resim çektirelim?

Allah, sizden öncekilerin yoluna sizi de eriştirmeyi murad ediyor. Nisâ Sûresi, 4:26 ÜMİT ŞİMŞEK İFFETLİ bir aile hayatının esaslarını ders veren ve haram ve helâlleri açıkça bildiren âyetlerin devamında yer alan bu âyet, şu cümlesi ile, muhataplarına...

Kimin yolu izlenir?

"Bana yönelenlerin yolunu izle." Lokman Sûresi, 31:15 ÜMİT ŞİMŞEK KUR’ÂN’IN ölçüleri, insana dininde ve dünyasında doğru yolu gösteren hayat prensipleridir. Kur’ân’ı okuyan ve ona kulak veren kişi, bu ölçüler sayesinde, işlerinde yaş tahtaya basmaktan korunmuş olur. Küçük...

Bir kişinin hukuku

İşte bu yüzden Biz İsrailoğullarına buyurduk ki, kim bir cana kıymamış yahut yeryüzünde fesat çıkarmamış birisini öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de bir kimsenin hayatını kurtarırsa, bütün insanların hayatını kurtarmış gibidir. Mâide Sûresi, 5:32 ÜMİT...

Takvâ elbisesi

Ey Âdem oğulları! Çirkin yerlerinizi örtsün ve sizi süslesin diye Biz size elbise indirdik. Takvâ elbisesine gelince, işte bu en hayırlısıdır. Bunlar Allah’ın âyetleridir ki, düşünüp öğüt alsınlar diye indirilmiştir. A’râf Sûresi, 7:26 ÜMİT ŞİMŞEK İNSANA HAS...

Şeytanın gücü

İman eden ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde şeytanın hiçbir gücü yoktur. Onun gücü, ancak onu dost edinenlere ve Allah’a ortak koşanlara yeter. Nahl Sûresi, 16:99-100 ÜMİT ŞİMŞEK KUR’ÂN-I KERİM, birçok âyetinde insanları şeytana karşı uyarır, onun insana düşman...

Salâvatın anlamı

Allah ve melekleri Peygambere salât ediyorlar. Ey iman edenler, siz de ona salât edin ve tam bir teslimiyetle selâm verin. Ahzâb Sûresi, 33:56 ÜMİT ŞİMŞEK BU ÂYETİN tasvir ettiği kâinat, Âlemlerin Rabbinden inen rahmetlere gark olmuş, gökleri...

Allah’ın ikramı işte böyle olur!

Kim âhiret kazancını isterse, Biz onun kazancını arttırırız. Kim bir iyilik yaparsa, Biz onun güzelliğini daha da arttırırız. O, iman edip güzel işler yapanların dualarına cevap verir; lütfuyla onlara istediklerinden fazlasını da verir. Şûrâ Sûresi, 42:20, 23,...