Kitap korkusu

Hakim Bey, kitap düşmanı idi. Düşünceyi insan için lüzumsuz, hattâ zararlı bulurdu. Kafasının bozulmamasını istiyordu.

3. Bir ayak izi, bir sultana taç oldu

Cami için nice yerler bulundu, fakat Sultan Ahmet razı olmadı. "Bir mescit yapılacak, ama nice gönüller yıkılacak” diyordu. Çünkü bulunan yerlerin üzerinde meskûn binalar vardı.

Haberin unsurları: 5N 1K – 3

ÜMİT ŞİMŞEK Ne zaman? Haberin unsurlarından olmakla birlikte, bazı istisnalar dışında, ilk paragrafta yer alması gerekmez. İstisnalar ise, doğrudan doğruya “ne zaman?” sorusunu cevaplandırmaya yönelik bir...

Bu bir okuma-yazma seferberliğidir

Seçmeli derslerde ve halka açık kurslarda son iki yılda yüz binlerce kişi Osmanlıca öğrendi.

Şairsiz asır

Peyami Safa -- Yirminci asra sorsak: “En büyük şairin kimdir?” Cevap alamayız.

Hz. Ömer’in adaletinde dil hatâsının cezası: kırbaç

Hadis âlimi Prof. Dr. İbrahim Canan, “Hz. Peygamberin Sünnetinde Terbiye” adlı kapsamlı eserinde, Resulullahın (s.a.v.) ve Sahabîlerinin dil konusunda ne kadar hassas davrandıklarını ve...

6. Dillerin tutulduğu gün

Açılış günü bin kişiye elbiseler giydirildi.Cemaate mercan tesbihler hediye edildi. O gün camiden içeri girip de dili tutulmayan kimse yoktu.

Yazı teknikleri: soyut ve somut anlatım

Yazı Teknikleri seminerlerinin üçüncü bölümünde mücerred ve müşahhas (soyut ve somut) kavram ve ifadelere bir giriş yaptık. Mücerred düşüncenin insana ait çok özel bir İlâhî...

Ters Piramit: Giriş paragrafı – 2

ÜMİT ŞİMŞEK Giriş paragrafı ile ilgili olarak dikkate alınması gereken başlıca hususlar: Sadece giriş paragrafında değil, haberin hiçbir bölümünde hüküm bildiren cümle kullanmayın. Daha doğrusu, siz...