Hz. Ömer’in adaletinde dil hatâsının cezası: kırbaç

Hadis âlimi Prof. Dr. İbrahim Canan, “Hz. Peygamberin Sünnetinde Terbiye” adlı kapsamlı eserinde, Resulullahın (s.a.v.) ve Sahabîlerinin dil konusunda ne kadar hassas davrandıklarını ve en küçük bir dil hatâsına müsamaha gösterkmediklerini, son derece çarpıcı...

cansipâr

cansipâr Farsça / sıfat “Feda eden” mânâsındaki “sipâr” kelimesinin, anlamını yakından bildiğimiz “cân” kelimesine eklenmesiyle gelmiş bir birleşik isimdir. “Canını fedâ eden” mânâsına gelir. Bu kelimenin “siper” kelimesiyle bir ilgisi yoktur; dolayısıyla “cansiper” şeklindeki yazım da...

Ağaç Kasidesi

Halil Nihad Boztepe   Şeker konuştum, efendim, inan, şeker yazdım. Fakat inan yine, bazan da tuz biber yazdım!   Bu ömr içinde neler geldi, geçti, ibrettir. Olup bitenleri gördüm, duyup keder yazdım.   Bakınca dünküne gördüm bugünkü hali fena Yarınki hali de tahmin...

semâî

semâî Arapça / sıfat / isim Semâ’a, yani, işitmeye ait; işitme yoluyla elde edilen, öğrenilen. Türk mûsikîsinde 3 zamanlı usul. Yürük semâî, sengin semâî, aksak semâî, yine mûsikîmizde birer usul adıdır ve birer sıfat tamlamasıdır. Bunlardan...

Yazı Teknikleri seminerleri başladı

Yazı Teknikleri çalışmalarımız 7 Mart Salı günü İİKV’nin Vefa’daki merkezinde başladı. Salı günleri 11’de gerçekleşmesi planlanan seminerlerin ilkinde, “haber” konusu üzerinde sunumlu bir inceleme yaptık. Bugün medyada hakim olan ve kaynağını Batıdan alan haber anlayışının belli...

5. Sanat cisme bürününce Sultanahmet olur

Sedefkâr Mehmet Ağa, o güne kadar mimarlıkta, sedefkârlıkta, musikide, bahçıvanlıkta ve diğer alanlarda Allah’ın kendisine nasip ettiği her türlü bilgi ve beceriyi seferber etmiş, bir muhteşem camie dönüştürmekteydi.

Efendimsin cihânda i’tibârım varsa sendendir

Efendimsin cihânda i’tibârım varsa sendendir / Miyân-ı âşıkânda iştihârım varsa sendendir

gasp (etmek)

Dikkat: Gasp etmek fiilinin nesnesi, zorla alınan “eşya”dır, eşyası zorla alınan kişi değildir.